Wie gaat Coronie redden?

 

Beste lezers,

Wegens zwaarwegende familieomstandigheden was ik even uit de roulatie.  Maar ik pak de draad weer op waar ik deze abrupt liet vallen.

Op 30 april vorig jaar had ik op basis van een analyse van het politieke proces m.b.t. de benoeming van mevrouw Wielzen tot DNA-lid ter vervanging van de heer Tarnadi, een column geplaatst getiteld: “Joan Wielzen dit jaar geen DNA-lid, tenzij een wonder gebeurt! “.  In mijn column van 13 augustus 2017 had ik voldoende redenen om  bij mijn standpunt te blijven, ondanks ontwikkelingen die op het tegendeel duidden. In Suriname en vooral in Coronie is alles: eerst zien, dan geloven.

Ik kreeg gelijk, er gebeurde geen wonder.  De heer Tarnadi werd uiteindelijk op 6 december 2017 benoemd tot nieuwe districtscommissaris van Coronie, waarna Joan Wielzen 2018 tot DNA-lid.  Het leek wel alsof de autoriteiten mij het gelijk gunden door mevrouw Wielzen pas in 2018 beëdigen.

Allereerst feliciteer ik mevrouw Wielzen met haar benoeming. Ik wens haar alle succes toe in haar nieuwe functie. Haar streven is om naast een goede volksvertegenwoordiger te zijn, prioriteit te geven aan de agrarische sector. Die moet in haar geboortedistrict meer tot ontwikkeling gebracht worden, zegt ze. Andere prioriteiten voor Coronie zijn volgens haar: onderwijs en jongeren. Als kind van Coronie kent ze de problemen van het district. Ik sprak haar in oktober 2016   en ze toonde mij toen haar ambitieuze plannen op agrarisch gebied. Ik wens haar nogmaals alle succes toe. De druk op haar om succes te boeken is groter dan die op haar districtsgenoot, mede-DNAlid Cleo Gonsalves. Ze behoort immers tot de regeringspartij, hij niet.  Van hem mag wel worden verwacht, dat hij desnoods tot ergernis van zijn collega parlementariers, blijft herkauwen wat  de problemen van Coronie zijn en oplossingen blijft eisen.

Het eerste wat de heer Tarnadi als nieuwe dc van Coronie deed was inventariseren wat de noden zijn van verschillende belangengroepen. Op 21 december 2017 consulteerde hij o.a. de imkers van Coronie. Ze waren op zoek naar een stuk terrein voor het plaatsen van hun bijenkasten. De dc zei dat hij zo gauw mogelijk naar oplossingsmodellen zou zoeken https://gfcnieuws.com/dc-tarnadi-bespreekt-knelpunten-met-actoren/

Bij het lezen van dit curieuze bericht over gebrek aan ruimte voor bijenkasten, schoot ik toch even in een onbedaarlijke lach. Immers, al maanden stel ik het feit aan de kaak dat een deel van het LVV-terrein te Soemboredjo is uitgegeven aan de zwager van de heer Tarnadi voor privédoeleinden. Hij ondermijnde hiermee zijn dienst. En nu blijkt dat imkers ruimte te kort komen om hun bijenkasten te stallen. Als klap op de vuurpijl vermeld ik het feit dat deze zwager, Sjaak Khodabaks, voormalige coördinator LVV-coronie dus, thans landelijk coördinator bijenteelt in Suriname is. Wansmakelijker dan zoiets bestaat niet: snijden in eigen vlees!   En dan druk ik mij nog zacht uit.

Op de foto ziet u het voormalige LVV-terrein waarop deze landelijke coördinator  voor privédoeleinden aan het bouwen is, terwijl Coroniaanse imkers op zoek zijn naar ruimte  om hun bijen te stallen. Dat is geen incident. Nu is hij ook bezig Coronie als bakermat van de cocosteelt te desavoueren. Dat is een ander verhaal, maar toch het zoveelste bewijs dat deze man alles aan doet Coronie verder de vernietiging in te helpen.

Uit krantenberichten maak ik op dat de heer Tarnadi toerisme een prominente plek toekent in het kader van de ontwikkeling van Coronie. Dit roept herinneringen op aan Harrold Sijlbing, kort na zijn benoeming tot dc van Coronie in 2012. Destijds heeft hij geen steun verworven van de heer Tarnadi voor toerismeontwikkeling.  En thans is toerisme een der paradepaardjes van de heer Tarnadi. Dan zal men zich afvragen waarom dat nu wel mogelijk is.

Ik zal het u zeggen: beide heren hebben gemeen, dat ze na hun benoeming tot dc van Coronie verkeerden in de veronderstelling dat ze een budget zouden aantreffen of ontvangen uit Paramaribo om “mooie dinges” te doen voor de Coronianen. Dat bleek niet het geval, ze moesten zelf op zoek gaan naar riemen om mee te roeien. Ondanks de grote woorden van Bouterse over de ontwikkeling van Coronie komt geen rooie cent beschikbaar. Onder Sijlbing niet en onder Tarnadi evenmin. De heer Tarnadi verkeert thans dus in dezelfde situatie als Harrold Sijlbing (Palu) destijds, toen om partijpolitieke redenen (Palu-NDP) geen geld beschikbaar werd gesteld voor de ontwikkeling van Coronie. In het geval van Tarnadi is het geen partijpolitiek, maar geldgebrek: regering skeer en Coronie is Koprokanu!! Dan moet je als dc uiteraard zoeken naar alternatieven die geen overheidsbudget vereisen en als bliksemafleider fungeren voor het falen van de overheid om Coronie uit de modder te helpen.  Dit resulteert dan in luchtfietserij, toeristische luchtkastelen en malle praatjes over de potentie van Coronie. En daar blijft het bij. Onder Sijlbing was het niet anders; nu dezelfde retoriek. De heer Tarnadi is daar gewoon als een oude sheriff om de boel slapende te houden tot 2020 als nieuwe verkiezingen komen. Joan Wielzen als nieuwkomer zal daar ook niets kunnen veranderen .Ze zal zich vroeg of laat moeten berusten….

Wie kan mij overigens aantonen wat de NDP-regering de afgelopen 8 jaar voor ons district heeft betekend? Niemand!

De enige zaken die prominent aanwezig zijn in Coronie, zijn een overwoekerde fundering voor een nieuw politiebureau te Totness, het staatslogeergebouw dat vervallen is tot een krot met een bestemming van twijfelachtig allooi, een overwoekerde, niet afgebouwde dienstwoning voor de dc, een mislukte poging een wegverbinding aan te leggen tussen de weg bij het Totnesskanaal ter hoogte van de vierde straat en het woningbouwproject te Soemboredjo, Aloe Vera project. Ten slotte nog een karrevracht aan beloften over revitalisering van het cocosareaal, kersenteelt op de dam, stimulering bijenteelt, tuinbouw, visserij, waterinfrastructuur: soso prodotaki, blabla!! Intussen kwijnt Coronie verder weg.

Herwin Hooplot

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.