De verkiezingen en Coronie 1/2

Op 25 mei 2015: Megacombinatie of Mammoetblok voor Coronie?

 Laat mij voorop stellen, dat wanneer ik kijk naar het Mammoetblok, bestaande uit een aantal losse politieke elementen die aan het samenklonteren zijn tot een grote tonton om in de brafupot (soeppot) te springen, dan mag van mij de MC-regering ook de komende 5 jaren aanblijven, althans als zij deze keer wel het kaf van het koren weet te scheiden.

Coronie zal namelijk geen voordeel hebben bij die nieuwe combinatie. De partijen van die gelegenheidscoalitie vormen een soort vreemdelingenlegioen zonder een gemeenschappelijke toekomstvisie. Ze zijn er slechts op uit regeermacht te verwerven. Het enige wat hen bindt is hun neurotische behoefte aan regeermacht en de daaruit voortvloeiende gemeenschappelijke weerzin tegen de zittende regering,

Het zou mij niet verbazen als na de verkiezingen dit Mammoetblok uit elkaar zou vallen onder het motto: ala man fu en srefi (een ieder voor zich). De groepsbelangen en het eigen persoonlijk belang gaan dan weer de overhand hebben. Voor mij staat vast dat als in 2015 de MC de verkiezingen wint, Santokhi zelfs Bouterse als president zal accepteren, enkel om niet opnieuw 5 jaar in de oppositiebanken plaats hoeven te nemen. Bouterse van zijn kant zal die samenwerking verwelkomen om de legitimiteit van zijn regering te versterken. En wat gebeurt er met Coronie?

De traditionele politieke partijen NPS en VHP hadden een stilzwijgende afspraak. De afspraak was dat de VHP zonder inmenging van de NPS de macht zou uitoefenen in het westen van het land (Saramacca, Coronie, Nickerie). De NPS zou hetzelfde doen in het oosten van het land zonder inmenging van de VHP. Wij zagen daarom dan ook dat alle belangrijke besluiten betreffende de vooruitgang van Coronie, moesten worden voorgelegd aan de dc van Nickerie. Deze dc was traditioneel VHP-er. Als een ontwikkeling in Coronie, voornamelijk op landbouwgebied (o. a rijstteelt), niet goed was voor Nickerie ging het niet door; de NPS als pooier en Coronie als verkochte hoer.

Waarom zou dit bij een verkiezingswinst van het Mammoetblok in 2015 niet weer kunnen gebeuren, ondanks het wettelijke stelsel van decentralisatie?!  Bovendien staat voor mij vast dat het aandeel van de NPS in het Mammoetblok in 2015 nog slechts een schim zal zijn, van wat het was onder Venetiaan en Arron in de Frontregering.

Coronianen kunnen dus beter de MC blijven steunen in plaats van het Mammoetblok te omarmen. De politieke strijd om de vooruitgang van Coronie zal binnen de MC gevoerd moeten worden en dus niet tegen de MC. Hiervoor heb je mensen nodig die hart hebben voor de vooruitgang van Coronie en niet de huidige twee DNA leden die in feite al enkele jaren als aangeschoten wild een teruggetrokken bestaan leiden bij de vleespotten van Egypte.

Ik ben mij ervan bewust dat de MC  haar beloften aan Coronie niet is nagekomen en daar de komende maanden ook niet toe in staat zal zijn. Ik ben mij er ook van bewust dat de MC ook datzelfde pooiersgedrag als NPS  aan de dag zou kunnen leggen, enkel om de VHP aan zich te binden. Dan zijn wij in ieder geval een ervaring rijker. Maar met het Mammoetblok zou Coronie bij voorbaat slechter af zijn: yu lon’gi alen’ yu fadon na watra (van de regen in de drup belanden). Wat is dan het alternatief?

Goed zou zijn vers en vooral goed geschoold Coroniaans bloed als vertegenwoordigers in de MC voor te dragen: mensen bij wie het niet gaat om rijkdom, maar om vooruitgang van het district en die bereid zijn een binnenbrand te veroorzaken als de belangen van Coronie worden verwaarloosd. Maar waar vind je zulke altruïsten in het Suriname van nu?!

Deel 2/2 op 15 november 2014

 Herwin Hooplot

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.