Hoorzittingen Coronie leveren kritiek op LVV en OW

 

 

STARNIEUWS 23 Jan, 04:00

81b2429296a2c179e471d34994b26259.jpg___coronie.jpg
Hoorzitting in Coronie. (Foto: BIC Coronie)

De hoorzittingen in Coronie zijn afgesloten met vooral veel kritiek op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Openbare Werken (OW). De participanten voerden aan dat er plannen worden gemaakt en voorstellen worden gedaan, maar dat de regering ze niet serieus neemt en ze niet uitvoert. Dit bevestigt districtscommissaris (dc) van Coronie, Harold Sijlbing, tegenover Starnieuws.  

De ministeries van LVV en OW worden verantwoordelijk gesteld voor de slechte waterhuishouding in het district, die de landbouwproductie belemmert. Reeds jaren is er beloofd om de waterkerende dam te rehabiliteren. “Volgens de directeur van Sintec, Frank Playfair, die in juni vorig jaar een presentatie gaf over de kwaliteit van de dam in Coronie, is deze dam reeds in goede staat en overgedragen aan LVV. Deze dam moet onderhouden worden en er moeten kunstwerken geconstrueerd worden waardoor de boeren kunnen worden voorzien van irrigatiewater uit de Coroniezwamp”, deelt Sijlbing mee.

Stiefmoederlijke behandeling 
De burgers en ressortraadsleden vinden dat LVV het gehele jaar niets hieraan heeft gedaan, hoewel er wel geld op de begroting van 2013 stond voor de bouw van de kunstwerken. In Johanna Maria hebben de mensen opnieuw gevraagd naar een herstart van de rijstteelt in hun ressort. Lokale boeren zijn gemotiveerd om rijst te planten, maar de infrastructuur en de financieringsmogelijkheden zijn beperkt. LVV heeft hier geen open oor voor en stelt geen expertise beschikbaar om hieraan te werken, stellen de Coronianen.

Van het ministerie van OW wordt verwacht dat de achterstallige ontwateringswerkzaamheden zullen worden ingelopen. “Helaas wordt Coronie volgens velen nog stiefmoederlijk behandeld en krijgen andere districten steeds prioriteit. Wij willen een goede infrastructuur, dan planten we zelf wel” zei een gebelgde bezoeker van de hoorzitting.
Andere onderwerpen die aan de orde kwamen, zijn de aanleg van een sportcomplex inclusief zwembad in Totness, waar reeds jaren grote behoefte aan is, de bouw van kantoorfaciliteiten voor Sociale Zaken en Sport- en Jeugdzaken, en een tweede ambulance voor het gezondheidscentrum Coronie.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.