Coronie Update 2013

Coronie Update 2013

Ik ben al een maandje terug in Nederland van mijn jaarlijkse bezoek aan Suriname, meer specifiek aan Coronie. Maar nog steeds heb ik mijn update niet geschreven, terwijl er genoeg te schrijven valt. Daar begin nu aan. Ik zal de update splitsen in twee delen. Eerst de aangetroffen situatie in Coronie en rond de jaarwisseling, in deel 2, de politieke toestand van het district waar zelfs VHP nu in is gaan roeren.

Deel 1/2 Coronie Update 2013

Dc Sijlbing heeft tot op heden slechts luchtkastelen gebouwd voor de Coronianen. Vroeger kon je als politicus alles roepen wat je maar wilde. Geen burger die jou met de cold facts rondom jouw eigen uitspraken confronteerde. Door enerzijds het alsmaar tanende gezag van politici en anderzijds het digitale tijdperk waarin wij nu leven, en waarbij iedereen toegang heeft tot archieven van media, moet je als politicus heel zorgvuldig omgaan met je woorden en vooral geen beloften doen aan het volk, die je niet kunt waarmaken, want tegen de tijd dat die beloften nog maar een hersenspinsel in je achterhoofd zijn, halen digitale archieven ze weer uit de vergetelheid en dan zal je kleur moeten bekennen of het politiek gelag hiervoor moeten betalen.

Leguanenpark/kaaimanfarm

Hier is niets van terechtgekomen. Al heb je als Coroniaan de aspiratie om iets op te zetten, maar de overheid geeft je niet de benodigde steun, dan kom je toch niet uit de startblokken. Intussen voeren politici wel korte-termijn-politiek met jouw plannen, om daarmee aan te tonen dat het district on the move is. Maar wanneer het aankomt op daadwerkelijke overheidsstimulering: ho maar! Het voert te ver om de voorgeschiedenis van deze beoogde ontwikkeling te bespreken. Feit is wel dat de leguanenkwekerij uiterlijk in december, deze maand dus, zou worden opgestart, maar daar is niets van waar gebleken. Gebrek aan motivatie kan de betrokken Coroniaan die een leguanenkwekerij wilde beginnen niet worden verweten.  De overheid als onontbeerlijke aandrijfwiel van de Coroniaanse economie, heeft het ook hier laten afweten, maar dit item destijds misbruikt om de bewering dat Coronie on the move is te staven. Over de kaaimanfarm die de dc ook propageerde als concreet plan, wil ik het niet eens hebben.

Staatslogeergebouw                                                                                                        

De terugkeer naar deplorabele staat van het gerenoveerde staatslogeergebouw is hier reeds te uit en te na besproken (zie column van 23 juli 2013, Coronie is niet on the move) op de site.

Sinds februari 2012, dus bijna een jaar geleden, kondigde de dc aan dat het toen pas gerenoveerde staatslogeergebouw in het paasweekend, 1 april 2013, opnieuw in gebruik zou worden genomen. Maar tot op heden is het ding gesloten gebleven. Interieur is niet aanwezig. Ook het sanitair zou inmiddels zijn gesloopt door junks. Vleermuizen zouden er opnieuw heer en meester zijn: pure geldverspilling! De dc reageerde begin juli jl. niet op mijn mail waarmee ik deze zaken wilde verifiëren voordat ik  tot publicatie overging. Ter plaatse heb ik in november jl. de bijgaande foto logeergebouw(klik om te vergroten) gemaakt van het gebouw, waarover u thans zelf mag oordelen. De toegangstrap aan de voorzijde van het gebouw is gebarricadeerd met 2 zinkplaten: mooi van buiten, rot van binnen! Je vraagt je af waarom het gebouw tot op heden gesloten blijft; zelfs nadat het personeel met een heleboel tamtam was bijgeschoold in Paramaribo om het niveau van de dienstverlening in dit logement te verhogen. Vorige week vroeg een DNA-lid van Coronie, Remie Tarnadie, aan de minister van OW&V om de verbouwing nu eens eindelijk te voltooien. Dat zegt genoeg!

Huizenbouw                                                                                                                  

Dit item werd door president Bouterse gebruikt om aan te tonen dat Coronie on the move is. Ik heb slechts op 1 plek gelezen dat de president dat gezegd zou hebben, en dat was in een communiqué van de dc waarin hij aangaf het eens te zijn met de constatering van de president, dat Coronie on the move is: een zeer boute bewering! Bij het overhandigen van sleutels aan de toekomstige bewoners op 30-07-2013, werd in de media gesproken over een deel koopwoningen en voor het overige huurwoningen. De werkelijkheid is dat de bewoners die dachten eigenaar te zijn geworden van koopwoningen te horen gekregen hebben, dat dit niet zo is, en dat het in alle gevallen gaat om huurwoningen. Maar toch zie je dat in officiële overheidspublicaties wordt gesproken over 30 koopwoningen.  https://gov.sr/sr/actueel/30-tal-woningsleutels-overhandigd-in-coronie.aspx  zie ook Starnieuws en Nieuwsbrief 3, BIC Coronie, waarin wordt gesproken van 20 koopwoningen en 10 huurwoningen: .https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/18165  Bovendien was m.b.t. Coronie de bouw van zelfs 40 woningen voorzien in het woningbouwprogramma Suriname (WBS): https://www.woningbouwprogrammasuriname.org/index.php/welcome/index/faq#faq_17  Het is overigens te gek voor woorden als blijkt dat de mensen die dachten eigendom te kunnen verwerven, slechts een huurcontract krijgen aangeboden, omdat het toch maar domme, zwijgende, Coronianen zijn, die blij mogen zijn met een dak boven het hoofd. Het is zuiver een vuil politiek steekspel om de bewoners die daar recht op hebben geen eigendom te doen verkrijgen, althans een op verkrijging gerichte titel. Ik denk dat eigendomsverkrijging pas aan de orde zal zijn ten tijde van de komende verkiezingen. De rechtszekerheid is hier dus ver te zoeken.

Dijkbouw 

Schijnbaar gaat de dijkbouw in Coronie gewoon door. Niets aan de hand, maar er wordt in werkelijkheid bezuinigd op zaken die aan het oog zijn onttrokken, menselijk kapitaal, door versobering van het uitvoeringsprogramma. Die conclusie trek ik uit het feit dat toen ik vorig jaar in Coronie was er nog vlijtig mangrove werd geplant als dijkversterking. Een mangroveplanter die ik nog ken van vorig jaar zag ik in oktober jl met hengels in de weer en vroeg hem of hij geen mangrove meer plantte. Hij antwoordde: neen het project is stopgezet, er wordt geen mangrove meer geplant. In mijn optiek betekent dit, dat de oorspronkelijke opzet van de dijkbouw in gevaar is gekomen. De kwaliteit van de dijk zal op bepaalde locaties in Coronie eronder gaan lijden door afwezigheid van mangrovebos. De politici in Coronie hebben er ook geen moeite mee zolang de versobering van de dijkbouw aan het oog onttrokken blijft en hun eigen verborgen agenda ook geen gevaar loopt.

Schelpenconcessie     

Hetzelfde DNA-lid (de koning van Coronie), dat vond dat Nieuw Front het district had vernietigd met de uitgifte van graafvergunningen voor schelpen, doet nu daar zelf even hard aan mee met gebruikmaking van stromannen. Awaridomri taki fowru no bun f’ njan, ma ala en mofo furu nanga soso fowru wiwiri. Het afgraafgebied van deze concessie ligt volgens informanten tussen KM 98 en KM 105. Dit zou publiek geheim zijn in Coronie, waar eigenlijk niemand wakker van ligt, omdat men daar immers meer gewend is binnen de cultuur van misbruik, schouderophalen en overgaan tot de orde van de dag. Het is daar trouwens iedere dag weer raak met het vervoer van schelpzand richting Wageningen; naar verluidt voor wegenaanleg. Natuurlijk vindt de aankoop van die trucks vol schelpzand plaats bij de concessiehouder/stromannen: dief en diefjesmaten, evenals ambtelijke facillitators van de graaizucht.

Daarnaast is het om er hoorndol van te worden de godganse dag, 6 dagen per week, gemiddeld 3 zware vrachtwagens per uur over de weg te zien denderen en te horen. De aardtrillingen voel tot op je bed. Vanwege ernstige schade aan de weg heeft OW&V een symbolische maatregel afgekondigd die het vrachtwagenverkeer met een asdruk van meer dan 6 ton verbiedt ter hoogte van KM 153 tot en met KM 175 van de Oost-Westverbinding. Volgens Sijlbing in Starnieuws van 20-11-’13  https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/20317,  zal tegen overtreders worden opgetreden, maar een dag later schrijft GFC-nieuws dat deze maatregel moeilijk te handhaven is, omdat de Politie ter plekke niet beschikt over een weegbrug. Daarnaast noemt GFC-nieuws  nog andere factoren, die de uitvoering kunnen frustreren. https://www.gfcnieuws.com/?p=195146.

Kortom: bijbelse symboliek bovenop de reeds aanwezige luchtkastelen die de afgelopen 3 jaar als paddenstoelen uit de Coroniaanse grond “oprezen ten hemele” en met een doffe plof nederdaalden “ter helle”, maar niemand die – naar goed Coroniaans gebruik – daar wat van zegt, afgezien van enkelen: de stem der roependen in de woestijn.

Wie dus beweert dat Coronie on the move is of dat standpunt onderschrijft, moet dat standpunt ook kunnen staven met bewijzen. Wij van coronie.eu bieden daartoe  plaatsruimte. In plaats van onschuldige mensen te benaderen over vermeende onjuistheden in publicaties op de site, moeten zij die – geschokt in hun moreel – bezwaren hebben, zelf met de waarheid op de proppen komen of de schrijver dezes rechtstreeks benaderen of de andere media waaruit is geput!

In de sixties beweerde een toentertijd bekende landbouwer te Totness, dat hij op Lareco “50 ha bana” had geplant, maar niemand heeft ooit die aanplant kunnen aanschouwen, omdat hij dat ding had gefantaseerd. Als je hem nariep: “50 ha bana”, reageerde hij met: mi e gi yu ete seybi dey! (jij hebt nog 7 dagen te leven!).  Nu zou 600 ha kokosareaal in ontwikkeling zijn, maar niemand kan de locatie aanwijzen van de 600 ha aanwijzen, zelfs LVV-Coronie niet.

Coronianen kregen het afgelopen jaar allerlei opleidingen of werden opgeroepen zich hiervoor aan te melden. Ze kregen certificaten, toerismesector, cassaveteelt, dierenopzetter en  wat dies meer zij.  Allemaal zaken die breed werden uitgemeten in de media om aan te tonen dat Coronie on the move is. Vandaag de dag zijn deze zaken verworden tot  nachtkaarsjes die als  waakvlammetjes in krantenarchieven de leugens en volksverlakkerij van de bestuurders levend houden.

Iedereen kan zomaar wat roepen, maar bewijzen van vooruitgang heb ik tot op heden niet gezien. Ik word in mijn mening gesterkt door een recente uitzending van Apinti tv, gisteren 12-12-13, over goedwillende, hardwerkende jonge landbouwers in Coronie, maar die door de overheid op schandelijke wijze in de steek worden gelaten, doordat de overheid niets doet tegen het zeewater dat hun landbouwgronden met gewassen doet verzilten, noch maatregelen neemt om de afzet van producten te bevorderen.  https://www.apintie.sr/vidi.php?vid=8930

Carifesta 2013                                                                                                                                                De beloften uit 2010 aan Coronie zijn net zo mooi en vergankelijk als bijgaande door een architect ontworpen parasol t.g.v. Carifesta 2013,. Het ding staat  langs het Totnesskanaal.

kokostentDeze parasol die er tijdens het Carifestafestival eind augustus 2013, spuuglelijk mooi uitzag en te zien was op de inmiddels overleden facebookpagina van het Burger Informatie Centrum Coronie en vele loftuitingen (ook die van mij) in de wacht wist te slepen, staat er nu bij als een vogelverschrikker. Het blijkt doodgewone rommel zonder enige functie, die notabene is ontworpen door een wellicht dikbetaalde architect.

Velen dachten dat het een ontwerp was van hun kunstminnende burgervader. Om die reden gaf deze trotse burgervader aan het nodig te vinden de in de samenleving ontstane ruis(?) omtrent de schepper van het kunstwerk op te heffen. Hij gaf toen aan dat het kunstwerk niet door hem zelf, maar door een architect was ontworpen.

vogelverschrikkerNou lezers kijkt u maar hiernaast op de foto ( gemaakt anderhalve maand na Carifesta), dan ziet u wat is overgebleven van de schepping van de architect. Architectonisch werk  is gericht op duurzaamheid. Kunst is geen wegwerpartikel, maar gericht op duurzaam behoud. Dit werk is gewoon rommel. Het heeft momenteel geen enkele functie meer. Niet als bescherming tegen zon of regen, maar evenmin als kunstobject. Het is verworden tot een speelbal van weer en wind, een geraamte dat de omgeving van het Totneskanaal slechts ontsiert. De vroegere huizen van de Javanen van hetzelfde kokosmateriaal behielden hun duurzaamheid en hun functie als beschutting tegen weersinvloeden, gedurende tientallen jaren, maar dat mooie ding op Facebook bleek achteraf gewoon nep, net zoals de beloften uit 2010 aan de Coronianen..

In deel 2 (rond de jaarwisseling) komt de politieke toestand aan de orde waarin ook ABOP en VHP hun partijtje meeblazen.

Herwin Hooplot

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.