Povere deelname Coronmandey 2013

DWT 16/10/2013 – Charles Chang

Povere deelname Koronman day

Paramaribo – ‘Koronman dey’ had om verwarring te voorkomen beter ‘Koronman Krutu dey’ kunnen heten. Het was geen dag van feest en muziek, maar een konmakandra fu meki wan mofo, zoals Sombra dit uitdrukte. Samen met vijf andere personen heeft de bekende dichter het initiatief genomen om zondag de eerste Koronman dey te organiseren.

Reden hiervoor is de ‘stilstaande’ ontwikkeling van het district. De opkomst was tekenend; ongeveer dertig personen, voornamelijk uit Paramaribo verzamelden zich in de zaal van het commissariaat.

Bergafwaarts

Op 14 oktober 1851 vonden twee naamsveranderingen plaats en heette Neder-Nickerie voortaan Nickerie en Upper-Nickerie kreeg de naam Coronie. Twintig jaar later gebeurde nog iets opmerkelijks rond deze dag. Sombra: “Op 12 oktober 1873 stond een groep vrije negers in een kring om de mahonieboom langs het kanaal, met eigendomspapieren met in hun bezit. Onderling zweerden ze om de gronden niet te verkopen, maar wie erop wilde werken moest wel de kans krijgen. Vanaf toen toonde de ontwikkeling van Coronie een stijgende lijn, maar na de Tweede Wereldoorlog is het alleen maar bergafwaarts gegaan.”

Een van de grote oorzaken van de achteruitgang in Coronie is het boedelprobleem. In zijn inleiding hield Sombra de zaal voor dat ook de Coronianen buiten het district verantwoordelijk zijn, “want de man in Coronie kan niet handelen zonder de erfgenamen buiten Coronie. Dit probleem heb je ook in de stad.”

Dood

Eric Sinester gaf voorbeelden van paradigma’s en waarschuwde om er niet aan vast te houden. “Want dan wordt het gevaarlijk. We moeten niet meer nadenken, wat we moeten doen is doordenken!”

Van de aanwezigen kreeg hij de historie, nostalgie en knelpunten voorgeschoteld, maar niet de oplossingen waar hij om vroeg. “Coronie is ten dode opgeschreven, stelde een spreker aan de hand van een dreigende kokosoorlog. “Er is een tekort aan kokosnoten, mensen hosselen en rapen overal op andermans terrein!” Een ander probleem is de afdamming die het zwampwater tegenhoudt. Het boedelprobleem haalt de man ook aan. “A busi busi na wan probleem, maar als je schoonmaakt, krijg je gelijk te maken met mensen die zich erfgenamen noemen. Maar niemand kan een akte tonen!”

Onderhoud

Uit dit gegeven volgde later het voorstel om de eigenaren te verplichten hun percelen te onderhouden. Twee geestelijken zochten in de richting van God om Coronie uit het dal te helpen, terwijl pokuman Ost een trowe watra ritueel voorstelde bij de omgehakte mahonieboom. DNA-lid Remy Tarnadi, die is geboren en getogen in Coronie, vindt het particulier initiatief geweldig. “Het komt van mensen die niet meer in Coronie wonen, maar zich toch Coroniaan voelen. Dit is nodig, want wij alleen gaan het niet kunnen doen. Coronie heeft geen goud en bauxiet, het enige wat we hebben is het agrarische. In de hoogtijdagen bracht dit een economische en sociaal maatschappelijke spin-off. Bovendien is het agrarische duurzaam. Als we dat kunnen ontwikkelen, hoeven de mensen zich niet meer blind te staren op de overheid.” .-.

Noot: omdat ikzelf deelnemer en één van de insprekers was op deze dag, zal ik als follow-up op bovenstaand krantenbericht, binnenkort in een column mijn eigen visie hierover geven. (Herwin Hooplot, redacteur Coronie.eu).

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.