Coronie is niet on the move! Deel 2

Laat mij – bij herhaling – voorop stellen dat ik geen aanhanger ben van een of andere politieke partij of beweging, maar wel een fanatieke aanhanger van de vooruitgang van Coronie. Ik schrijf niet om anderen te plezieren of bij hen in de gunst te geraken, maar uitsluitend met de bedoeling Coronianen op bepaalde zaken attent te maken en de meningsvorming over zaken die Coronie aangaan positief te beïnvloeden (de waarheid is vaak niet mooi, maar moet wel gezegd worden).  Het deert mij hoegenaamd ook niet als men vindt: sang a datti e kon taki, a sidon lekker fu en na Holland. Immers, iedereen doet op zijn eigen wijze zijn bijdrage. Mijn bijdrage vind ik even belangrijk als die van iemand die in Coronie woont en werkt op het land. Slechts de aard van onze bijdragen verschilt en toch zijn beide even belangrijk omdat ze elkaar aanvullen en het zelfde beogen: Coronie vooruit zien gaan. 

Volgens minister Setrowidjojo van LVV in Starnieuws van 17 juli 2013, hebben de meeste landbouwers in Coronie een baan bij de overheid en is landbouw in Coronie meer een hobby.

De dienst LVV Coronie geeft – goed beschouwd – dus leiding aan de hobbymatige uitoefening van landbouw in Coronie. Wat een ongekende luxe voor de Coronianen: ondersteuning van overheidswege bij het uitoefenen van een liefhebberij. Maar dat is uiteraard de bedoeling van de overheid niet. De bedoeling is juist om landbouw, veeteelt en visserij in Coronie op een hoger plan te krijgen.

En toch is de landbouw in Coronie – en wie kan het beter weten dan de minister –  blijven steken op het niveau van een hobbymatige uitoefening. Dan kan de minister de afdeling LVV Coronie beter opdoeken, maar schijn bedriegt.

Het is in werkelijkheid niet de landbouw die een hobby is van de Coronianen, maar in tegendeel is juist dat zeven-even-ambtenarenbaantje een hobby: een sociaal vangnet, waar de meeste Coronianen net zoals in de overige districten het geval is niet wakker van liggen, qua arbeidsethos.

Zoals in elk district het geval is, meldt dit 7-even-ambtenaartje zich in de ochtend met zijn hark of tjap bij zijn leidinggevende, klooit er even wat aan en gaat daarna zijn echte beroep uitoefenen als timmerman, metselaar, landbouwer enz. Kleine landbouw, veeteelt en/of visserij vormen de echte ambities van de Coronianen. De vrouwelijke ambtenaren keren na melding en een beetje harken langs de weg huiswaarts om voor hun schoolgaande kinderen te koken. In Nickerie heb je zelfs landbouwers die te zelfder tijd ambtenaar zijn in Paramaribo.

In feite is de constatering van de minister ook een motie van wantrouwen tegen de leiding van LVV-Coronie,  die in de afgelopen 30 jaar niet in geslaagd is de landbouw in Coronie naar een hoger niveau te tillen.

De Coronianen wijten het achterblijven van de landbouwontwikkeling in Coronie aan het hoofd van de afdeling LVV Coronie. En deze man van zijn kant legt de schuld bij de Coronianen zelf. De waarheid ligt meestal in het midden. Deze man geeft reeds ruim 30 jaar leiding aan deze afdeling van LVV. Men vindt hem incapabel, wil hem daar weg, maar hij wordt onder elke regering door iemand de hand boven het hoofd gehouden. Althans dat is de mening die ik steeds gehoord heb de afgelopen 10 jaar. Of hij inderdaad incapabel is en/of hij beschermd wordt, weet ik niet.

Zonder de schuld bij hem te leggen, constateer ik wel, dat er onder zijn leiding de afgelopen 30 jaar niets van duurzame aard tot stand is gebracht in Coronie. Er is uitsluitend achteruitgang opgetreden. Bovendien bestaat er al jaren een verstoorde relatie tussen deze man en veel Coronianen.

In zo’n geval gaat het niet meer om het antwoord op de vraag wie nou gelijk heeft, maar om het antwoord op de vraag of de handhaving van die man op die post nog in het belang is van Coronie?

Zodra het landbouwbeleid m.b.t. Coronie ter sprake komt, duikt de naam van deze man op als een profosoe die een duikeling maakt in het water. Als men met een frisse start de landbouw in Coronie tot ontwikkeling wil brengen en de samenwerking en communicatie tussen de doelgroep en overheid wil bevorderen, zal deze man het veld moeten ruimen, ongeacht of hem wat te verwijten valt.

Trouwens, de vooringenomenheid van de minister m.b.t. het niveau van de landbouw belooft weinig goeds voor de stichting die landbouw moet gaan bevorderen (SAOC): immers, de minister heeft zijn mening reeds gevormd en dat inspireert uiteraard niet. Dat de minister uit de stad moet komen om de leden van SAOC te installeren is gewoon propaganda, een mediashow om de indruk te wekken dat Coronie inderdaad on the move is, terwijl de oprichting in werkelijkheid een paniekreactie is op de kritische kijk van anderen op de beoogde eenzijdige ontwikkeling van Coronie. De minister laat met zijn constatering ook zien dat hij niets weet over het waterbeheer in Coronie, dat het district al 150 jaar in comateuze toestand houdt.

Waterbeheer

De zoetwaterzwamp van Coronie, is een zoetwaterbekken dat 93,5% van het grondgebied van Coronie  beslaat (volgens dc Sijlbing in Starnieuws is dit zelfs 95%).  De rest, 6,5%, bestaat uit zee en land. Is het dan niet een absurditeit van het allergrootste formaat dat de overheid niet in staat is met adequaat waterbeheer iedere landbouwer die dat nodig heeft van voldoende zoetwater te voorzien? Het gebrek aan zoetwater in Coronie voor het bevloeien van akkers wordt dus kunstmatig in stand gehouden door de overheid.

Navrant detail is dat er wel een blauwdruk beschikbaar is die zijn nut heeft bewezen. Men hoeft hiervoor gewoon de sporen van de oude dichtgeslibde waterlopen in Coronie na te lopen en deze waterlopen in ere te herstellen. Is dat zo moeilijk of zo duur? Is dat te veel gevraagd? Het ergste is dat de parlementaire vertegenwoordigers van Coronie zich in dit opzicht ook niet sterk maken voor Coronie, tenzij ze in de oppositiebanken zitten. Vandaaruit kunnen ze immers hun populistische retoriek spuien om stemmen te winnen, door de schuld aan anderen te geven.

 Stichting Agrarische Ontwikkeling Coronie (SAOC)

De volgende absurditeit is de oprichting van Stichting Agrarische Ontwikkeling Coronie (SAOC) onder voorzitterschap van ene Guido van der Kooye.  Bij die naam denk je meteen aan een rasechte boerenjongen uit de grensstreek tussen België en Nederland.

guido v.d. Kooye 2Tijd dus om deze man te googlen. Tot mijn schrik bleek hij gewoon een creoolse man te zijn (zie foto). Verder is hij landbouwingenieur die woont en werkt in Nickerie, lid is van de districtsraad Nickerie en LVV coördinator regio West,  en ten slotte voorzitter van de Commissie waterschappen in Nickerie. Een druk baasje dus, en nu nog voorzitter van de SAOC.  Uit wat ik heb kunnen vinden moet ik deze man omschrijven als “Mister Waterschappen” en zal hij daar zeker over beginnen in Coronie.

Als de SAOC zich voorlopig met niets anders gaat  bezighouden dan het bevorderen dat heel Coronie bevloeibaar wordt met zoetwater, vind ik dat een prima initiatief, maar als SAOC de mensen gaat lastig vallen met waterschappraatjes en waterschapbijdragen, dan wordt het paard achter de wagen gespannen of is dit de zoveelste vorm van traineringspolitiek: lulkoek aan de Coronianen verkopen om het eigen onvermogen het district duurzaam te ontwikkelen te verbloemen.  Laat de overheid maar eerst zorgen voor een goed waterbeheer, die door haar zelf, in de persoon ex-dc Demon, is vernietigd.

Pas dan kan over de oprichting van één of meer waterschappen in Coronie worden gepraat ter instandhouding van een goed waterbeheer. Hiervoor heb je geen stichting nodig, maar gewoon overheidsgeld onder beheer van integere deskundigen. Helaas is het publiek geheim dat het geld op is. Er is nog niet eens geld om het logeergebouw van een representatieve inrichting te voorzien.

De oprichting van SAOC is gewoon een bliksemafleider voor de Volendamisering van Coronie en ook loze propaganda, net zoals al die sprookjes van de laatste 3 jaren. Zeg nou zelf: geen enkele belofte ingelost en pas na 3 jaar komen ze aanzetten met de SAOC. Wie gelooft dat de regering geld gaat uitgeven in dit district waar alles wat de klok slaat Palu is, is prettig gestoord. Niet voor niets was de president manifest aanwezig bij het enige wapenfeit van MC in Coronie, dat niet eens deel uitmaakt van het beloftenpakket: presentatie van 30 nieuwe huur- en koopwoningen. Immers, Palu mocht niet als enige met de eer gaan strijken.

Bidden als overheidstaak

En wat ik ook niet snap is dat bij elk wissewasje in Coronie onder leiding van de dc mensen in gebed worden meegesleept. Kijk maar op BIC Coronie (Facebook).  Suriname heeft niet een op godsdienst gebaseerde vorm van overheidsbestuur, zoals Iran. Ik ben een gelovig mens, en juist daarom vind ik al dat religieuze gedoe onder werktijd op overheidslocaties volksverlakkerij en zelfs ongepast. Samen in gebed in het kader van het uitvoeren overheidstaken is ongepast. Ik vraag me af hoe die mensen dit godsdienstig gedoe ervaren. Bidden doe je thuis en in de kerk en niet in het kader van het uitvoeren van overheidstaken, ook niet in diensttijd. En zeker niet om daarmee de bevolking een rad voor ogen te draaien.

Coronie is niet on the move

Mensen mogen hun ogen blijven sluiten voor de realiteit, misschien omdat ze er persoonlijk voordeel bij hebben, maar één ding zullen ze moeten toegeven: Coronie is niet on the move, want er is niets bereikt en beloften zijn niet ingelost, en  er is niets dat erop wijst dat beloften voor 2015 nog zullen worden ingelost, vooral nu de centrale overheid begint te kampen met geldgebrek.

Herwin Hooplot

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.