Wat leert Leguanapark ons over Decentralisatie?

Met dit artikel uit Starnieuws  Wat leert Leguanapark ons over Decentralisatie? slaat Wim Bakker de spijker keihard op zijn kop; vooral waar het gaat om decentralisatie en populisme. Het artikel lijkt te gaan over Coronie, maar  uiteraard speelt dit ook in andere districten.

De districtsraads- en ressortraadsleden zijn niet in staat adequaat tegenspel te bieden aan de dc als voorzitter. Hij/zij heerst als een absolute vorst. In Coronie zijn de meeste raadsleden niet geïnteresseerd in het internet, zijn niet verder gekomen dan de zesde klas lagere school, zijn behept met de mentaliteit: comsasie kisi moro skoro, mi no o mang redeneer nanga a mang, dyonsro a go baar mi (de dc heeft meer onderwijs genoten, dus kan ik niet met hem in discussie, straks blaft hij mij nog af).

Dus zitten ze tijdens vergaderingen maar met gekruiste armen te luisteren naar de oraties van de docent totdat ze hun “ja-stem” mogen uitbrengen. Ze zijn ook bang dat ze bij een kritische houding, bij de verkiezingen in 2015 niet zullen worden gekandideerd en hiermee hun zakcentje kunnen kwijtraken.

Dit stelsel van  beloning van raadsleden zet de deur wagenwijd open naar manipulatie bij samenstelling van kandidatenlijsten in 2015.  De meesten maken zich slechts zorgen over de vraag of hun maandelijkse tegemoetkoming als raadslid al is gestort.  Wanneer het ging om een functie waar geen vergoeding aan vastzat, dan zouden de idealisten zijn opgestaan. Coronie is typerend voor de vorm van populistisch overheidsbestuur die Wim Bakker bekritiseert: veel geschreeuw, weinig wol, plannen die opgaan in rook of in de Coroniaanse modder blijven steken.

Mijn column “Coronie is niet on the move deel 2” ligt gereed en verschijnt het komend weekend. Ik geef deze week de ruimte aan het artikel van Wim Bakker in Starnieuws, omdat ik het zie als een ondersteuning van mijn kritiek in “Coronie is niet on the move deel 1” op het populisme dat nu hoogtij viert in Coronie.

Waar ik het voor 100% niet mee eens ben is het voorstel van Bakker de dc te benoemen op etnische gronden. Het is immers dat etnisch denken waar men van af wil in Suriname. Dat idee lijkt mij daarom een zeer slechte basis voor natievorming. Bovendien gaat het om de kundigheid van een dc een district te naar behoren te besturen, zonder onderscheid te maken naar politieke kleur van burgers.  Klik op dit bericht uit Starnieuws: Wat leert Leguanapark ons over Decentralisatie?

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.