Coronie kind van de rekening in relatie tot schijnontwikkeling

Coronie-bord213

By: Harold Wolf — April 24, 2013

Een aantal weken geleden is in het district Coronie een training in onderdelen van toerisme van start gegaan, waarbij met succes dertig cursisten een certificaat in ontvangst mochten nemen. Er is enkele maanden geleden onder leiding van districtscommissaris Harold Sijlbing een haalbaarheidsonderzoek ingesteld met betrekking tot toerisme, waaruit bleek, dat naast flora, fauna en monumentale gebouwen ook de agrocultuur ook toeristen aan zou kunnen trekken. Uit het onderzoek is verder ook gebleken dat de kokosaanplant aan vernieuwing toe is vanwege oudheid. De kokoscultuur moet worden gestimuleerd ter vervanging van het oude.

Wat mij erg tegen de borst stuit is, dat Coronie een agrodistrict is en er niets wordt gedaan om de land- en tuinbouwinfrastructuur te ordenen. Toerisme, op het gebied van flora en fauna is zeer belangrijk vanwege de mogelijkheden, maar het is een lang proces om zelfstandig invulling daaraan te geven, terwijl de samenleving reeds bekend is met de agrocultuur. De afdeling van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), die het agroproces zou moeten begeleiden en stimuleren, is juist bezig Coronie ten gronde te richten en de leiding wordt beschermd door haar minister en de politiek.

Die leiding mist de deskundigheid om de planters bij te staan. Planters zien de LVV-leiding in Coronie liever gaan dan komen. Er is een lijst met handtekeningen verzonden naar de minister van LVV met het verzoek het diensthoofd te vervangen, maar er is daarop nooit gereageerd. Integendeel, enkele werknemers zijn door dat diensthoofd op het matje geroepen, omdat zij mede de protestlijst hebben ondertekend.

Recentelijk is een tuinder uit het Coppenamegebied meerdere malen naar LVV geweest voor hulp, omdat hij bij LVV-plantjes had gekocht die werden aangetast door een plantenziekte. LVV heeft nooit een bezoek gebracht aan de tuinder met als uitleg dat zij niet over vervoer beschikte. Wat ik erg jammer vind is, dat LVV wel over een haast nieuwe dienstwagen beschikt en dat het diensthoofd nagenoeg dagelijks op de Coppenameweg zit richting diensten, buiten Coronie.

Ik zit in een panel bij het plaatselijke radiostation en daar worden zowel positieve als negatieve zaken kritisch benaderd. Wij werden uitgenodigd door de heer Sijlbing voor een gesprek over onze kritiek op LVV. Hij vroeg ons om vertrouwen in hem te hebben en dat hij zou werken aan verbetering van de situatie bij LVV. Hij is straks een jaar in Coronie en de rommel bij LVV is hetzelfde gebleven.

Paal-Anton-DNA-buiten-Coronie

Paal-Anton-DNA-buiten-Coronie

Namens een groot aantal Coronianen heb ik het functioneren
van de LVV-leiding voorgelegd aan het Assembleelid Anton Paal, die verklaarde, dat vervanging van
het diensthoofd niet mogelijk is, omdat er geen vervangers zijn. Toen hij Harriet Ramdien, de
voormalige districtscommissaris, uit Coronie had weggejaagd om het zo uit te drukken, is er wel een
nieuwe districtscommissaris politiek gemaakt.

Wat ik verder schandelijk vind, is dat de politieke partij waartoe de heer Paal behoort, een
landbouwersunie is met genoeg deskundigheid, maar dat hij niet in staat is te bewerkstelligen, dat
LVV beschikt over een gekwalificeerd diensthoofd. Vele Coronianen en ook zij die gelieerd zijn aan de
politieke partij waartoe Paal behoort, vinden dat zij misleid zijn geworden. Trouwens, de heer Paal
heeft geen binding met de Coroniaanse samenleving. Hij heeft zich in Coronie ingeschreven om deel
te kunnen nemen aan de algemene en vrije verkiezing van 2010, maar woont ergens ver buiten
Coronie. Coronianen zien hem sporadisch en ik vraag mij af hoe de ontwikkeling van het district zal
moeten plaatsvinden. In Coronie wordt Paal gezien als de persoon die zijn doel heeft bereikt over de
ruggen van de Coroniaan heen en verder na mij de zondvloed.

Op dit moment is de overheid bezig trenzen en kanalen op te schonen, iets dat moeizaam verloopt.
We kunnen spreken van letterlijk ons zoet water naar zee dragen, zonder dat daar productiviteit
tegenover staat. Ik denk dat de landbouwschuur van het Caribisch gebied die president Bouterse
voorstaat en de bijdrage die Coronie daaraan zou kunnen en willen leveren, aan de neus van de
Coroniaan voorbij gaat. Er zijn bezuinigingen aangekondigd door de president en als straks de
verkiezingen in zicht zijn, wordt Coronie weer het kind van de stemvee rekening.

Kort voor het vertrek van president Bouterse naar Venezuela zei hij tijdens een interview met de
plaatselijke media, dat Para reeds in een ontwikkelingsfase zit en dat hij zich nu zal richten op zijn
Coroniaanse vrienden. Wij zijn nog hoopvol gestemd, maar wij zullen geen brood en spelen
accepteren in de plaats van ontwikkeling.

Harold Wolf — April 24, 2013

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.