Straatnamen in Coronie, mei 2012

Straatnamen in Coronie, mei 2012

Wie voor het eerst door de straten van Coronie wandelt, kijkt graag naar de straatnaamborden, zich daarbij afvragend wie of wat die persoon zou kunnen zijn geweest? Het is te hopen dat men dossiers bijhoudt op het Commissariaat waarin is opgenomen waarom men een bepaalde straat naar een bepaalde persoon heeft vernoemd.

Men vernoemt daar straten naar personen, zonder zich ervan te vergewissen of de persoon werkelijk zo heette als op het straatnaambord vermeld staat en evenmin of de schrijfwijze op het straatnaambord wel klopt. De rest geeft te denken! Toen ik in Coronie voor het eerst las “Basia Taystraat”, dacht ik aan een echte basia (slavendrijver) uit de slaventijd. Dan kun je het uiteraard niet maken zo iemand op deze wijze te eren.

Pas na enige tijd kwam ik erachter dat deze man de vader was van wijlen “vrouw Emmy Tay” en van “vrouw Jopie (Johanna) Tay” (thans 90 of 91jaar oud). Hij was ook peetoom van mijn moeder. Evenwel was zijn echte naam Alexander Tay, en werd hij door niemand Basia Tay genoemd, maar wel  Basia Sandy (of Basia Sandie),  afgeleid van zijn voornaam, Alexander. Het bewijs hiervoor heb ik niet alleen van mijn moeder, maar ook uit oude krantenknipsels hieronder. In een van mijn eerste columns waarin ik schreef dat hij een hele gemeenschap op sleeptouw wist te nemen, sprak ik nog van Basia Tay. Dat was dus onjuist. Bij doorbraak van de zee of de zwamp was hij degene die als voorman, namens overheid, de verdediging tegen het water organiseerde. Uit de krantenknipsels hieronder blijkt dat hij het niet kon vinden met de landbouwopzichter N(eumann). Basia Sandy kreeg in 1947 een Koninklijke onderscheiding: zilveren medaille in de orde van Oranje-Nassau. Ik snap niet waarom niet zijn echte naam gebruikt werd bij de vernoeming van een straat naar hem. Helaas heb ik geen foto van het straatnaambord, omdat op de dag waarop de foto’s werden gemaakt, dat straatnaambord i.v.m. asfalteringswerkzaamheden was verwijderd.

Zilveren medaille in de orde van Oranje-Nassau kol. Nieuws en adv. Blad 2 sept 1947.

 

 

 

Basia Taystraat  moet zijn Basia Sandystraat of Alexander Taystraat. 

 

 

 

 

 

 

7 jul. 1925 kol. Nieuws en adv. Blad, N=Neumann, Duitse immigrant en landbouwopzichter in Coronie: . De dc van heette W.F. Roeske

 

 

J. Trustfull= JohanTrustfull (masra Jang), vader van wijlen Ewald Trustfull (Press).Was getrouwd met Jeanne Hooplot (kol. Nieuws en Adv. Blad 10 april 1925).

 

 

 

 

Henry, Richinald Slory

 

Henry, Richinald Slory was getrouwd met Mathilda Hooplot. Beiden waren de ouders van Leo Slory en de schrijver Michael Slory. De man was meer bekend als Provicaris omdat hij veel wist of alles beter wist. Een notabele in Coronie, kerkmeester en een der steunpilaren van de Rk kerk Coronie. Hij was ook initiatiefnemer/medeoprichter van de rijstplanters-coöperatie Sint Jozefpolder, samen met Pater De Kort. Uit stukken blijkt dat die man dus niet Richenel Slory heette, maar Henry, Richinald Slory! Op het straatnaambord staat iets anders.

 

 

  Moet zijn Henry Richinald Slorystraat  

 

 

 

Huwelijksaangifte Slory op 25 mei 1925 kol. Nieuws en adv. Blad 9 juni 1925

 

 

 Wilhem Ferdinand Janssen

Willem/n Jans(s)enstraat moet zijn Wilhelm Janssenstraat

Ondertrouw 31 mei 1912 Kol. Nieuws en adv. Blad. Niet alleen klopt de naam niet, maar wordt de naam in het ene geval geschreven met één s en in een ander geval met dubbele “s” (niet op de foto)  In een derde geval (zie foto) staat er Willen i.p.v. Willem: 3x fout dus!  De straat werd naar deze man vernoemd omdat hij op de hoek van die straat woonde. Later (volgens mij nog steeds zo) heette de straat in de volksmond Erwin Janssenpassie, naar Erwin Janssen, een nazaat van deze man, die op de hoek van deze straat een winkel dreef. In de toekomst zal ik nagaan of er nog meer van dergelijke gevallen daar aanwezig zijn. Moet dus zijn Wilhelm Janssenstraat.

Overigens zag ik geen straatnamen vernoemd naar vrouwen, terwijl je daar toch altijd een flink aantal kademmi (flinke) vrouwen hebt gehad. Bijvoorbeeld Louisa Blijd (meer bekend als koelie Louisa omdat ze half Hindoestaans was). Ze was een alom gewaardeerde plaatselijke, traditionele vroedvrouw uit de 30-40-er jaren, die ook leidster was van een groep ontwaai-vrouwen, en moeder van ene Baltus Blijd).

Ik zou ten slotte nog een lans willen breken voor al die mensen die klagen dat al die plantagenaamborden in Coronie zijn verdwenen. Vroeger als je vanuit Paramaribo met de binnendoor reisde naar Coronie, zag je al die namen van plantages langskomen en kon je inschatten hoelang het nog duurde eer je Totness bereikte: Ingiekondre, Inverness, Hamilton,Welgelegen, Hague,Moy, Perseverance, Cadross Park, Bellevue,Mary’s Hope,Totness,Friendship, Bantaskine, John,Belladrum, Johanna Maria, Novar, Clyde, Sarah Leasowes,  Burnside.

 Herwin Hooplot, mei 2012

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.