Massale vissterfte Coronie

 

10 theorieën over wereldwijde massa’s dode vogels, vissen en andere dieren

Over de hele wereld -de Verenigde Staten, Europa, Zuid Amerika, het Verre Oosten, Australië (4)- zijn er in korte tijd veleduizenden vogels, vissen en andere dieren op mysterieuze wijze aan hun einde gekomen. In de Amerikaanse staten Arkansas en Louisiana vielen duizenden merels zomaar dood uit de lucht. In de eerstgenoemde staat spoelden tevens bijna 100.000 dode vissen aan en in de staat Maryland lieten zelfs 2 miljoen vissen het leven (7). In Engeland zijn 40.000dode krabben aangespoeld, in Brazilië spoelden vele tonnen gestorven vissen aan op de kust (6) en ook in Zweden vielen op één plek zo’n 50 a 100 vogels dood neer op de grond. 10 theorieën over wat er mogelijk aan de hand zou kunnen zijn: (1)

 1. De reguliere media verklaringen

Hagel, bliksem, de weg kwijt, geschrokken van vuurwerk (5) wat betreft de vogels, en een ziekte aangaande de vissen. Zelfs in de mainstream media wordt er aan deze officiële verklaringen getwijfeld. Waar zijn de door de bliksem geroosterde vogels? Waar was de hagel die de vogels gedood zou hebben (niet te vinden!) Hoe kunnen vogels, die zeer gevoelig zijn voor hun omgeving, ineens hun ‘vluchtpatroon’ zijn kwijtgeraakt? Was het inderdaad toeval dat in hetzelfde gebied (Arkansas) duizenden dode vissen aanspoelden? Bij een ziekte spoelen er eerst slechts enkelen aan en worden het er langzaam steeds meer; deze vissen waren echter massaal gestorven.

2. Schokgolven door meteorieten

De Aarde bevindt zich in een periode met intense meteorietenregens in de ruimte. YouTubers zouden bijvoorbeeld schokgolven hebben gehoord als gevolg van in de atmosfeer ontploffende meteorieten. Het valt echter nauwelijks voor te stellen dat zowel vogels als vissen hierdoor het leven lieten, tenzij de schokgolven een specifieke frequentie veroorzaakten waar beide soorten niet tegen kunnen.

 3. Wapentesten

Eén van de vreemde omstandigheden was dat slechts één vogelsoort werd getroffen, maar wel binnen een hele regio. Volgens sommige berichten zouden de organen van de vogels zijn gesmolten, mogelijk wijzend op een virus. Heeft de Amerikaanse overheid misschien een biowapen waarmee specifieke soorten kunnen worden aangevallen getest? Of was de HAARP installatie -volgens sommigen gebouwd voor weersoorlogsvoering- in Alaska er de oorzaak van dat het navigatiesysteem van vogels en vissen verstoord werd? Volgens anderen werden er mogelijk nog veel exotischere wapens getest, zoals ‘Scalar’ wapens, waarmee via satellieten over de hele wereld natuurrampen veroorzaakt zouden kunnen worden.

4. Aardbevingen en oplosmiddel Corexit

Volgens een artikel in The American Dream is de oorzaak wellicht een combinatie van door recente aardschokken ontsnapt gas bij de zogenaamde New Madrid breuklijn in Midden Amerika en het door BP bij de olieramp in de Golf van Mexico gebruikte giftige oplosmiddel Corexit, waar dampen van in de atmosfeer zijn terecht gekomen. Het feit dat de massale sterfte zich nu over de hele wereld voordoet lijkt echter op een andere oorzaak te wijzen, hoewel niet uitgesloten is dat deze zaken er in de VS aan hebben bijgedragen.

 5. Genetisch gemanipuleerde gewassen / elektromagnetische vervuiling

Mike Adams van de website Natural News vind het erg verdacht dat er zich in dezelfde regio waar de vissen en vogels stierven een kantoor van het beruchte concern Monsanto bevindt, niet ver van de Arkansas River waar de vissen stierven. Kan het zijn dat een veld vol met genetisch gemanipuleerde Monsanto-gewassen is gemuteerd in nog iets veel dodelijkers? Daarnaast zouden ook pesticiden en (bijvoorbeeld UMTS) zendmasten (voor mobiel telefoonverkeer) een oorzaak kunnen zijn (‘elektromagnetische vervuiling’). (2)

6. Project Blue Beam

Vinden nu wellicht de laatste testen plaats met het al jaren op het alternatieve internet bekende Project Blue Beam? Werden er proeven gedaan met generators die de wereldbevolking straks een valse invasie van UFO’s en Aliens gaan voorspiegelen? De NASA zou hebben toegegeven dat zich bezighoudt met deze technieken, waarbij zowel beelden als geluid in en op de ionosfeer boven de Aarde worden geprojecteerd. Misschien zijn de wereldwijd gestorven dieren wel het slachtoffer van (mogelijk mislukte) testen met dit systeem.

 7. Chemtrails / Geo-engineering

Op deze site hebben we er recent aandacht aan besteeds dat chemtrails -het sproeien van chemische stoffen in de atmosfeer om het weer / klimaat te beïnvloeden- inmiddels geen complottheorie meer zijn, maar een door de VN erkende realiteit. Daarom is het een serieuze optie dat er bijvoorbeeld een nieuwe component is toegevoegd aan chemtrails en dit de oorzaak is van het massaal afsterven van vissen en vogels. Zeker omdat chemtrails wereldwijd worden toegepast is dit geen onwaarschijnlijke mogelijkheid.

8. Geomagnetische veranderingen en minder zuurstof

Naast menselijke zouden er ook natuurlijke -maar niet minder bedreigende- oorzaken kunnen zijn. Het is bekend dat onze magnetische noordpool aan het verschuiven is richting Rusland, evenals het feit dat de magnetosfeer van de Aarde steeds minder krachtiger wordt, waardoor onze planeet kwetsbaarder wordt voor schadelijke straling uit de ruimte, zeker omdat ook het magnetisch veld van de zon, dat fungeert als bescherming tegen die deeltjes, is afgenomen. Uitbarstingen op het zonne oppervlak zouden dan ook makkelijker dan gewoonlijk deeltjes in onze atmosfeer kunnen slingeren. Een andere zorgwekkende verandering die vorig jaar door professor Ralph Keeling werd geconstateerd is dat de hoeveelheid inadembare zuurstof op Aarde aan het verminderen is (3). Ook rivieren en oceanen worden hierdoor getroffen.

 9. Een eigen theorie: het stoppen van de Golfstroom

Op dinsdag plaatste ik het artikel ‘Nieuwe ijstijd vrijwel zeker nu Golfstroom verstoord blijkt’. Door het vrijwel ‘sterven’ van de Golfstroom in de Atlantische Oceaan als gevolg van het gebruik van het oplosmiddel Corexit in de Golf van Mexico is ook de zich over de hele Aardbol uitstrekkende straalstroom in de atmosfeer veranderd en verstoord. Beide verstoringen zouden heel goed kunnen leiden tot plotselinge hevige temperatuursschommelingen in het oppervlaktewater (dus oceanen en rivieren) en in de diverse luchtlagen van onze atmosfeer. Kan het zijn dat de dode vogels plotseling bevroren of een zeer snelle temperatuursdaling niet overleefden? De 400.000 dode krabben in Engeland zijn zeer waarschijnlijk gestorven aan hypothermie, een te lage lichaamstemperatuur, veroorzaakt door het te koude zeewater (8). Overigens spoelden er om dezelfde reden ook massa’s dode zeesterren, kreeften, sponzen en anemomen op de Engelse kust aan.

10. ‘Het einde is zeer nabij’

Niet zozeer een theorie, maar wel iets wat je maar voor ‘waar’ moet aannemen (of niet natuurlijk). Ene ‘D.J.’ stuurde een email aan de Amerikaanse christen-klokkenluider Steve Quayle met de volgende inhoud:

‘Toen mijn vrouw en ik het nieuws van de afgelopen dagen zagen over de dode vogels in Arkansas en Louisiana konden we onze oren nauwelijks geloven. Ongeveer 4 jaar geleden werd ik midden in de nacht wakker en hoorde ik deze woorden, heel hard en helder:

‘Als je in LousArk dode vogels uit de lucht ziet beginnen te vallen, weet dan dat het einde zeer nabij is!’

Ik sprong uit mijn bed en vroeg aan mijn vrouw of ze het ook gehoord had, maar dat was niet zo. Wel rende ik naar de keuken en schreef meteen op wat ik gehoord had. De afgelopen 4 jaar heb ik gezocht naar wat het woord LousArk of ieder woord dat er op leek zou kunnen betekenen. Dit lijkt het echter heel goed te kunnen zijn!’ (9)

 Xander

Massale vissterfte aan het  strand van Coronie

Een ooggetuige verslag vanuit Coronie op maandag 16 januari 2012

 De bijgaande foto van dode vissen als voorbeeld van de duizenden die over kilometers afstand langs de kust van Coronie liggen is authentiek en gemaakt op maandag 16 januari in Coronie. De verklaring van de DC dat dit een jaarlijks terugkerend fenomeen is, kan niet kloppen. Het water waarin  de wegrottende dode vissen lagen, was pikzwart en niet te verwarren met de kleur van klei; gewoon puur zwart (zee)water! Het gaat bovendien om diverse soorten vis. Dus niet alleen kati, zoals de DC beweerde in de media. Haal deze foto dichterbij en je ziet meteen dat het niet slechts om katvis gaat. Wat was de reden van de DC te beweren dat het slechts om kati ging?  Waarom hebben de verantwoordelijken in Coronie de voorlichting niet meteen ter hand genomen om te voorkomen dat junks vis van de kust als verse vis gaan verkopen aan het volk?  Waarom wordt die troep niet opgeruimd? Sterker nog: waarom ontbreken daar vogels/aasgieren die de troep willen opeten? Voelen de vogels van nature zelf aan dat ook zij van deze vis niet moeten eten? Het is in on land overigens een algemeen bekend feit dat aasgieren afblijven van het kadaver van een vergiftigde koe  in een weiland (een van de wonderen van de natuur). Vraag het maar na bij elke veehouder. Dit is voor de veehouder dan ook  altijd een indicatie dat zijn dode  koe is vergiftigd! Ook tijgers vertonen dit vermijdingsgedrag van de aasgieren.

Het probleem van deze vissterfte wordt onderschat. Er is meer aan de hand dan men wil doen geloven. Dit is niet iets van 1 dag, maar was vóór maandag jl. reeds enkele dagen aan de gang. Dat was voor mij  zichtbaar aan de reeds door de zon verteerde en uitgedroogde visresten. De aanwas  van dode vissen was op dinsdagmorgen nog  aan de gang.  Maar er was  nog steeds niemand die er wat van zei. De dijkbouwers van MNO-Vervat zien het ook, maar ook die zwijgen als het graf. Terwijl je juist van Europeanen alertheid zou verwachten bij dit soort gebeurtenissen. En juist zij zitten – meer dan wie ook in Coronie – dagelijks met hun neus pal bovenop. Dat geeft wel te denken.  Ze zullen zelf wel weten waarom ze doen alsof hun neus bloedt. Dat doen ze immers al jaren in Coronie m.b.t. de schending van eigendomsrechten van de Coronianen. Naar verluidt zegt LVV Coronie dat een gebeurtenis als deze ongekend is en niet in hun registers voorkomt. En de DC?  Die gaat af op wat vissers zouden hebben gezegd (ik was er niet bij, dus weet ik niet of de vissers dat werkelijk hebben gezegd of dat de vissers zelf weten dat ze dat zouden hebben gezegd).  

Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) werd ingeschakeld door DC Ramdien, nadat  het nieuws naar de media was weggelekt en zij hierover aan de tand was gevoeld.  Maar NIMOS zit midden in een spoedverhuizing want het kabinet van de president wil de de mooie ruimte van NIMOS voor zichzelf. Dus deze  ramp moet even wachten tot na de verhuzing. Tegen de tijd dat NIMOS begint aan het onderzoek, zoals het onderzoeken van het zeewater langs de zeekust,  is er geen onderzoeks-/bewijsmateriaal meer aanwezig. Waarom is niet meteen onderzoeksmateriaal veiliggesteld, zoals de maaginhoud van de dode vissen, om deze t.z.t. te onderzoeken op gifstoffen?  There are more questions than answers.

 

Bron: The Daily Herald of Guyana

Worst fish-kill in recent times found off Guyana, Suriname

Wednesday, 25 January 2012 22:51

GEORGETOWN, Guyana–In what authorities believe is one of the worst fish-kills in recent times, a lot of Curiass is being washed up on the Guyanese and Surinamese foreshores, apparently due to murky Atlantic Ocean waters and the discharge of freshwater into the sea.

The Fisheries Department of the Ministry of Agriculture says mostly dead Cuirass have been sighted since January 9 and the situation peaked on January 29 when a “significant amount of dead fish was observed on the beaches in the area.

Consultations with Surinamese Fisheries Department officials have revealed that similar occurrences of dead fish have been observed in the vicinity of Nickerie and Coronie during the same period, the ministry here stated.

“An on-the-spot observation conducted by the Regional Fisheries Officer revealed that the gills were heavily coated with sling mud and slime. This condition may have resulted in oxygen deprivation to the fish resulting in death,” Guyana’s Fisheries Department added.

While the observance of dead fish is said to be an annual occurrence by local fisherfolk in both countries, Guyana’s Fisheries Department believes that this year’s was “noticeably worse” and may have resulted from one of or a combination of factors.

They include turbidity of the water in the area – caused by excessive rainfall in the general region resulting in excessive cloudiness of the water due to suspended particles from the rivers which flow into the ocean and reduced dissolved oxygen levels. The other major factor could have been a high fresh water discharge – the high discharge of fresh water from the rivers may have disrupted the salinity content of the water in the area which could adversely affect fish in the area.

The University of Guyana’s Biodiversity Centre is expected to conduct tests on samples collected on January 22 to determine the cause of death of the fish. Results will be available several weeks later.

The Fisheries Department said it was also conducting continuous water quality tests to determine the effects of the rainfall on the water quality in the area.

According to officials, the situation has improved greatly since Sunday January 22 and Wednesday, with far less dead fish observed on beaches along the Upper Corentyne Coast. “The situation is being continually monitored by staff of the Fisheries Department,” the Agriculture Ministry department said. (demwaves.com)

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.