Grof schandaal

Het is gewoon een grof schandaal dat ambtenaren van SoZaVo, ten koste van de Coroniaanse jeugd, worden gehuisvest in het historische “Cultureel Centrum Coronie” (CCC) te Totness (zie foto hieronder oct.2011).

Dit recentelijk grondig gerenoveerd gebouw is namelijk een geschenk van Telesur aan de Coroniaanse jeugd en niet een geschenk aan de overheid. Hieronder leest u wat met de renovatie werd beoogd. Tevens leest u wat de uiteindelijke bestemming ervan is geworden. Men beweert dat de huisvesting van SoZaVo in het gebouw een tijdelijke voorziening is, maar dat geloof ik niet. Dat zegt men alleen maar om de Coronianen in slaap te sussen. Trouwens, zelfs als tijdelijke maatregel was dit een brug te ver. Niet genoeg dat de overheid al geen sier doet op het gebied van het scheppen van culturele faciliteiten voor de Coroniaanse jeugd, gaat zij thans bovendien nog over tot diefstal van de faciliteiten die door anderen (i.c. Telesur) zijn geschapen voor deze doelgroep. De Staat als ordinaire pooier dus! Een moeder die het brood haalt uit de mond van haar hongerige kinderen.
De overheid- in de persoon van DC Ramdien – moet zich hiervoor heel diep schamen! De jongeren van Coronie zouden de straat op moeten gaan en het CCC moeten opeisen. Telesur zou zelf ook van zich moeten laten horen, want dit is beslist niet wat Telesur voor ogen stond bij de schenking (zie krantenbericht hieronder).

Waarom heeft Ramdien het SoZaVo- kantoor niet gewoon gehuisvest in haar kolossale ambtswoning te Friendship? Ze woont er toch niet in: mevrouw laat zich immers elke middag op staatskosten rijden naar Nickerie om daar de nacht door te brengen: “mooie burgermoeder”!
Ik was gedurende oktober 2011 enkele keren in Coronie, maar het CCC- gebouw was toen altijd potdicht. Dit feit en de diefstal van het gebouw zijn in tegenspraak met al die goede bedoelingen in het krantenbericht hieronder, dat gaat over de schenking van het CCC aan de Coroniaanse jeugd.
Ik zei het de vorige week al: deze DC, Ramdien, is er om branden te blussen en met ad hoc-maatregelen de rust in het district te bewaren. Daar schijnt ze ook goed in te zijn, bij de “gratie” van de onwetendheid van de bevolking en haar (helaas) gebleken despotisme. Mijn kritiek op haar van de vorige week (Paradise Oil) kreeg navolging deze week bij monde van de parlementariërs Paal en Tarnadi, die haar in de krant als “koppig” en “leugenachtig” omschreven. Dat had ik allang uit meerdere bronnen vernomen, maar wilde dat toen niet geloven. Zelfs de Districtsraad (DR) die toezicht op haar handelen moet uitoefenen heeft ze reeds bij haar aantreden aangelijnd: ze eiste toen dat de DR-leden haar t.o. de Pers na-papegaaien.

De mensen in Coronie die hun stem durven te verheffen tegen onrecht kun je op de vingers van één hand tellen. Maar de meesten die dit niet (durven) doen, kun je ook niet kwalijk nemen, gezien de sfeer die daar heerst en hun drang te overleven. Straks willen ze nog hun oude schoen (NPS) terug.

Ramdien had met veel blabla aangekondigd dat het logeergebouw te Totness eind september 2011 zou worden opgeleverd, maar in geheel oktober heb ik daar geen arbeiders bezig gezien, en stond het gebouw eind oktober er nog steeds bij als op onderstaande foto: een met zinkplaten dichtgetimmerd bouwval.

Herwin Hooplot (hvhooplot@hotmail.com)

 lees onderstaand bericht en ook andere berichten uit Dagblad Suriname 

 

Telesur schenkt Coronie nieuw cultureel centrum [ Dagblad Suriname Geplaatst: 22/06/2010]
Paramaribo – In Coronie zal het oude vervallen gebouw, dat ooit dienst deed als het Cultureel Centrum, worden gerenoveerd en heringericht in opdracht van Telesur. Het wordt een modern cultureel centrum met een vernieuwde bibliotheek en een aangepaste activiteitenruimte met podium. Daarnaast wordt het centrum uitgebreid met een ICT-ruimte waar Coronianen gebruik kunnen maken van diverse communicatietechnologieën zoals fotografie, film en het internet.
De renovatie van het cultureel centrum is een blijvend geschenk van Telesur en partners aan het district Coronie. Dit, als blijk van dank en waardering voor de grote gastvrijheid en medewerking van Coronie bij de realisatie van het glasvezelkabelproject te Totness. Samen met medepartners van het zeekabelproject, zoals de bedrijven Global Marine, Huawei, Nexans en Columbus Network, investeert Telesur zo’n USD 300.000 in de renovatie van het cultureel centrum. De benodigde faciliteiten worden door de bedrijven zelf geïnstalleerd en ter beschikking gesteld.
Gisteren werden in het hoofdgebouw van Telesur contracten getekend met de dc van Coronie, de ontwerpers van het renovatieplan, Atlantic Architects en het uitvoerende bouwbedrijf De Wilde. Voor Coronie betekent het cultureel centrum een stap vooruit in de ontwikkeling van het district. De zeer verheugde districtscommissaris Irene Esajas verklaart: “Een cultureel centrum heeft een grote waarde, want als je je cultuur niet kent, is dat niet goed voor de samenleving. Mensen kunnen hiernaartoe komen om te lezen, om cultuuruitingen te doen, om iets te leren maar ook om vertier te hebben.”
Vooral voor de jongeren acht de dc het belangrijk dat ze zich kunnen ontplooien. De nieuwe ICT-ruimte zal de plaatselijke bevolking een bredere blik gunnen op de buitenwereld en de gelegenheid bieden Coronie meer te etaleren in het eigen land en over de grenzen.
Dit past in de toekomstvisie van Telesur waarin Caribische jongeren middels zogenaamde ‘community hubs’ meer toegang hebben tot de nieuwste communicatiemiddelen en informatie kunnen uitwisselen over elkaars land en cultuur. In Coronie zal nu de eerste ‘community hub’ van Suriname worden gerealiseerd. Telesur hoopt hiermee de aftrap te hebben gegeven voor het realiseren van meerdere van dergelijke cultuur- en communicatiecentra in Suriname.
In Coronie wordt zo snel mogelijk gestart met de bouw en renovatie van het nieuw cultureel centrum. Een goed bestuur van het centrum is van groot belang voor een optimaal gebruik ervan. Telesur zal zelf ook een plaats hebben in het bestuur om begeleiding en ondersteuning te geven aan beheer en onderhoud. Als alles volgens plan verloopt, zal het nieuwe Cultureel Centrum Coronie over twaalf weken worden opgeleverd.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.