Coronie Revisited 2023

Vergadering NDP

Onlangs zag ik een bericht in Starnieuws waarin de ondervoorzitter van de NDP, mevrouw Jennifer Simons, aangaf dat haar partij 120% in staat is het land weer op rails te brengen. Ze gaf daarbij toe dat de NDP fouten heeft gemaakt. Bij het lezen van haar bekentenis moest ik terugdenken aan een van mijn bezoeken aan Coronie tijdens mijn recente bezoek aan Suriname (mei/juni).

Het NDP-bestuur had toen, op 27 mei 2023, een kadermeeting met Coroniaanse districts- en ressortraadsleden (DR en RR) te Totness. Het partijcentrum op Totness is vrij toegankelijk, omdat het een groot afdak op stenen vloer is. Er is wel een podium aanwezig. De ruimte biedt enkel bescherming tegen zon en regen. Bij activiteiten worden stoelen en tafels en mobiele toiletten aangevoerd.

Meer dan dit afdak wordt Coronie kennelijk niet gegund. In Saramacca zag ik wel een NDP-centrum dat een volledig en volwaardig gebouw is. Dat gebouw is sinds de laatste verkiezingen niet meer in gebruik, getuige de verwaarloosde indruk dat het maakt: overwoekerd door onkruid! De politieke sprinkhanen uit Saramacca hebben kennelijk een sprong gemaakt naar de VHP, waardoor het gebouw zijn functie kwijtraakte.  Maar dat is een ander verhaal.

Ik besloot er een kijkje te gaan nemen om te zien wat er plaatsvond onder het afdak te Totness, omdat ik dacht: jullie hebben wel lef hier te komen vergaderen na alles wat jullie Coronie hebben aangedaan!

Mevrouw Simons was één van de sprekers. Er werd uitsluitend gepraat over het regeringsbeleid van Chan; allemaal begrijpelijk. Maar ik dacht bij mezelf: waarom vertellen jullie niet tevens wat jullie tijdens 10 jaar regeermacht in het district tot stand gebracht hebben?  Tel je zegeningen of tel je leugens en misleidingen van Coronie!

Navrant detail is, dat juist het Coroniaanse kiezersvolk het trouwst is aan de NDP, getuige de uitslag van de laatste parlementsverkiezingen: de NDP won beide beschikbare zetels. Oude mensen zeggen: na a sani di kon’koni lobi, na dat sa redi en tifi g’en!

Enfin! Toen ik aankwam onder het grote afdak, was een lange magere figuur die, qua uiterlijk, een zoon van Ramon Abrahams zou kunnen zijn, aan het woord. En wat deden de aanwezigen? Op bevel klappen-in- de- handjes en elkaar knuffels geven als kleuters. De identiteit van de spreker heb ik niet kunnen achterhalen. Hij liep op het podium maar te ijsberen en te oreren over het beleid van Chan. Ik was het wel met hem eens, maar cynisch als ik ben, vroeg ik mij ook af waarom hij het niet had over 10 jaar NDP-beleid en de gevolgen daarvan voor Coronie.

Geëmotioneerd vroeg ik toen aan een Chinees/Javaans mix type die ook achterin stond en behoorde tot de delegatie uit Paramaribo, waarom die man het niet heeft over wat de NDP in 10 jaar voor Coronie heeft gedaan. Ze lachte me lief toe en liep weg.

Na zijn toespraak liep de meneer naar zijn auto om terug te keren naar Paramaribo.

Op weg naar zijn auto hield ik hem staande en vroeg hem waarom zijn toespraak niet ging over wat zijn partij de afgelopen 10 jaar voor Coronie heeft gedaan.  Met weidse handgebaren vroeg ik hem om, om zich heen te kijken en mij te vertellen wat de NDP hier tot stand gebracht heeft. Hij gaf ruiterlijk toe dat niets is gedaan en het best wel anders had gekund. Ik ging hierover verder met hem in discussie.

Deze discussie was hoorbaar tot op het podium.  De spreker voor de microfoon vroeg toen om stilte. De discussie werd beëindigd. Ik heb hem toen wel gezegd dat 10 jaar NDP-beleid teruggevonden kon worden op deze website. Maar omdat ik geen visitekaartje van de website bij mij had, noteerde hij de naam van de ervan, groette beleefd, stapte daarna in zijn zwarte SUV en reed terug naar Paramaribo.

Huidige toestand

De NPS-districtscommissaris, Maikel Winter, die mag aanblijven als dorpssheriff, omdat hij meteen na het uittreden van de NPS uit de coalitie als een scheet vertrok naar Paramaribo, om zijn trouw aan de VHP te vernieuwen, zit er voor spek en bonen.

Ik ben hem tijdens mijn manifeste verblijf in Coronie niet tegengekomen. Ik heb me laten vertellen dat hij om de haverklap naar Nickerie of Paramaribo moet. Hij eet genadebrood van de VHP en heeft daarom dan ook alleen het belang van de VHP in Coronie voor ogen. Niemand weet bij welke partij hij nu officieel is aangesloten: ABOP en/of VHP.  Alex Udenhout (wijlen) zou zeggen: een politieke sprinkhaan van de bovenste plank!

Wanneer ik kijk naar de ambtswoning van de dc, die onder ex-dc Sijlbing dienst deed als vergaderruimte, dan merk ik dat aan dit monumentale gebouw al jaren geen reparaties meer worden uitgevoerd. Kennelijk moet moeder natuur in stilte de totale vernietiging ervan uitvoeren, terwijl de Coronianen liggen, zitten of staan te slapen.

Elk jaar maak ik foto’s van dit symbool van de zelfstandigheid van Coronie. Het 10 jaar geleden ingezette verval gaat nog steeds gewoon door.  Nu staat zelfs de trap van de hoofdingang van het gebouw op instorten. Het is in het belang van de VHP dat dit symbool van de zelfstandigheid van het district Coronie slooprijp gemaakt wordt (klik op foto voor details).

Al meer dan 25 jaar waarschuw ik voor het plan van de VHP Coronie te voegen bij Nickerie. Maar politici hebben nooit wat aan gedaan het district economisch te versterken en weerbaar te maken tegen invloeden vanuit Nickerie.  De 10 jaar waarin de NDP en Palu die mogelijkheid hadden zijn niet benut. Het ging toen alleen maar om het vullen van zakken. En dat gaat nu gewoon door: di kaw k’ba nyan a gi asi pasi.

Een actiecomité in Suriname dat zich het behoud van dit stukje Coroniaans erfgoed zou aantrekken, zou ik graag steunen.

Onlangs is Kiran Sitaram door president Chan Santokhi aangesteld als voorzitter van de presidentiële werkgroep Coronie. Het team dat op 4 mei jl. is geïnstalleerd heeft als opdracht problemen in het westelijk gelegen district in kaart te brengen en oplossingsmodellen aan te dragen. Sitaram, die wordt ondersteund door vijf leden, is Nickeriaanse en was tijdens de verkiezingen kandidaat voor de VHP. Zij moest dus worden geaccommodeerd.  Te gek voor woorden dat alleen de voorzitter bij naam wordt genoemd. Nergens heb ik kunnen lezen wie verder deel uitmaken van de werkgroep. De samenstelling zal wel doelbewust zijn verzwegen.  Ik heb per mail een verzoek om informatie ingediend bij het Bestuurs- en Informatiecentrum Coronie (BIC-Coronie).  Helaas, maar toch verwachtbaar, heb ik geen reactie ontvangen.

Ik heb zo mijn twijfels over de werkelijke bedoelingen van Chan en de werkgroep. Men wil gewoon onderzoeken welke boedel domeingronden aanwezig zijn. Met ambtshalve hulp van de hulpsheriff van Coronie zullen deze gronden worden overgedragen aan family and friends van Chan. Ik hoop dat de Coronianen hun medewerking weigeren aan het inventariseren van deze percelen.

Herwin Hooplot

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.