Wat doet de Mega Combinatie (MC) in Coronie?

Wat doet de Mega Combinatie (MC) in Coronie?

 Dertig jaar geleden vroeg iemand mij: “wat is het toppunt van geduld?” Ik bleef hem het antwoord schuldig! Hij antwoordde: “een ooievaar op het dak van een nonnenklooster!” Dat vond ik toen een goeie, maar nu zou ik het daar niet mee eens zijn. Ik zou zekerheidshalve antwoorden: “een ooievaar op het dak van een bejaardentehuis voor nonnen!” Alleen Coronianen zijn aan een nog groter geduld onderworpen dan deze ooievaar, daar waar het gaat om de ontwikkeling van het district!

Beloofde ontwikkeling is uitgebleven

De Mega Combinatie zou grote ontwikkeling in Coronie brengen. Na tweeënhalf jaar zijn deze nog niet zichtbaar en dat is zeker verwijtbaar! Blijken van politieke ondankbaarheid voor de verkiezingswinst zijn echter wél duidelijk zichtbaar, zoals de poging de dijkbouw in Coronie stop te zetten, het links laten liggen van Coronie’s vooruitgang en de intensivering van het wegdragen van schelpzand uit het districtIk vond enkele maanden geleden dat de NPS beter kon zwijgen waar het ging om de ontwikkeling van Coronie, maar ik zie ook dat de Mega Combinatie tot op heden niets tot stand heeft gebracht. Het politieke gedrag is niet veranderd en verschilt ook niet van dat van het Front, of beter gezegd de NPS. Coronie is tot op heden nog niet gecertificeerd en kan daarom zijn eigen ontwikkeling ook niet zelf ter hand nemen. Na de DNA-verkiezingen van 2010 was in Coronie de euforie groot. Nu zou het echt gaan gebeuren! De omstandigheden waren nooit zo goed geweest: beide parlementariërs behoorden tot het regeringskamp. Dc Esajas, die behoorde tot de oppositie was net met pensioen. Men kon nu dus in alle rust een nieuwe regeringsgezinde dc benoemen.

Op instigatie van Anton Paal, werd Harriette Ramdien benoemd. Bestuurlijk was het dus allemaal mooi in evenwicht en harmonieus! Anton Paal, mijn vroegere held, die als oppositielid jarenlang met zo veel bezieling zijn liefde voor Coronie beleed in de media en in DNA, riep volgens Starnieuws van 21 Sep 2010 de regering op snel een bezoek te brengen aan het district Coronie. Ik citeer hem: “de regering moet komen zien hoe het Nieuw Front het district heeft vernietigd met de uitgifte van graafvergunningen voor schelpen”. Nu zijn we bijna 2,5 jaar verder en nog steeds – maar nu met meer voortvarendheid – worden de schelpen weggedragen, met name naar Nickerie.Wat doet de MC van Anton Paal hiertegen? Elke vergunning is – al of niet onder het verlenen van een schadevergoeding – intrekbaar als het algemeen belang dit vergt. De heren Paal en Tarnadie deden het voorkomen alsof Ramdien een struikelblok was voor de ontwikkeling van Coronie: ”die vrouw moest weg, en dan zou Coronie tot ontwikkeling komen”. Ik was het toen ook mee eens. Al goed mijne heren, de vrouw is allang weg! Wat is sindsdien gebeurd? Wat vormt momenteel nog een belemmering voor de broodnodige ontwikkeling van Coronie; loze beloften?  Het enige wat ik sinds het vertrek van mevrouw Ramdien  heb zien gebeuren is dat de heer Tarnadie het rustiger aan is gaan doen, omdat hij zich toch niet herkiesbaar zal stellen en dat de heer Paal zichzelf is gaan overschatten vanwege zijn geruchtmakende trekkersrol bij de Amnestiewet in ruil voor het hoofd van mevrouw Ramden op een zilveren schaal.  Nu houdt hij zich nog uitsluitend bezig met andere zaken die aan het Coroniaans belang vreemd zijn, terwijl er genoeg andere parlementariërs beschikbaar zijn,  die zich om die andere  zaken willen bekreunen. Maar wie onder deze andere parlementariërs zou dit specifiek voor Coronie willen doen? Nobody! Ze gaan er immers van uit dat de heren Paal en Tarnadie de eerstaangewezen vertegenwoordigers zijn om de specifieke belangen van Coronie te behartigen. Dat ze niet alleen Coronie vertegenwoordigen, maar de gehele Surinaamse bevolking is theoretisch mooi en waar! Maar dat geldt ook voor de de overige DNA-ers toch? Toch is Coronie voor hen “Verweggi-stan”.

 Overheidsinvesteringen

De enige manier om Coronie tot ontwikkeling te brengen is om daar flinke overheidsinvesteringen te doen. Deze investeringen moeten vestiging in Coronie aantrekkelijk maken voor particuliere ondernemers. Daarna komen ze er wel zelf op af als vliegen op honing. Waarom vestigen zoveel Chinese winkeliers zich in Coronie? Niet omdat ze dol zijn op Coronianen, maar omdat er een afzetmarkt in Coronie is voor hun producten. Het gaat bij de ontwikkeling om gedoceerd pompen van geld in kansrijke sectoren. Een Surinaamse kunstenares in Nederland vertelde mij vorig jaar dat ze enkele jaren geleden de kust van Coronie had bezocht en kijkend naar al die modder bedacht hoe goed een keramiekfabriek hier zou gedijen. Dit is ook goedkope methode om van de moddernood een deugd te maken. De cocosteelt ligt gewoon op zijn gat. Maar men is niet bereid hierin lange termijn investeringen te doen, door een geheel nieuwe aanplanting op te richten met serieuze aanpak. De meeste bomen zien er ziekelijk en “fientjoles” uit. Die dikke grasgroene takken aan fiere bomen met dikke boomstammen, die vroeger zo trots waaiden in de wind zien we niet meer. Met de komst van de dijk en de zware regens  wordt de grond van nature weer wat zoeter, hetgeen ook gunstiger is voor de cocosteelt.Wanneer de bevolking niet met incentives wordt aangespoord de cocoscultuur opnieuw tot bloei te brengen, zal over x-aantal jaren de aanwezigheid van een kokosboom in Coronie zijn verworden tot een geconstateerde curiositeit: “fientjoles, vergeeld en alleenstaand”!

De nieuwe districtscommissaris

Ik denk dat de nieuwe dc, Harrold Sijlbing, zijn vermogens Coronie tot ontwikkeling te brengen heeft overschat. Dan bedoel ik hiermee de invloeden waaraan hij dagelijks bloot staat. Ik geloof dat de mens in hem oprecht en gewetensvol de bedoeling heeft Coronie tot ontwikkeling te brengen. Dat bleek vooral bij zijn eerste, maar enigszins toch van naïviteit getuigende wapenfeit: het opbrengen van vrachtwagens die in nachtelijke uren schelpen vervoerden naar Nickerie. Als je legaal bezig bent, hoef je het daglicht toch niet te schuwen en pas in de late avond schelpen te vervoeren naar Nickerie. Wie wil nou in het donkere Coppenamegebied in nachtelijke uren schelpen laden in trucks met alle gevaren van dien zoals wilde dieren, het oplopen van slangenbeten en het leger muskieten dat je geen moment met rust laat.

De vermeende schelpensmokkelaars werden aan de schandpaal genageld doordat de opgebrachte en in beslag genomen 18-tonner-trucks vol schelpen op het commissariaatserf werden tentoongesteld. Je zag er ook foto’s van in de media. Na 2 dagen geschiedde het verwachte, de smokkelaars mochten “hun dinges” weer komen halen, omdat ze over rechtsgeldige vergunningen zouden blijken te beschikken. De lange arm van de koning van Coronie had ingegrepen: de oplossing noem ik “het geheim van Soestdijk aan de Kust”.  Nadien heeft de dc nooit meer een dergelijke vangst gedaan, maar ziet men tot op heden  toch elke dag talloze tientonners met schelpzand vrij en blij richting Nickerie vertrekken onder het zingen van het kinderliedje “ik heb mijn wagen volgeladen”.

In oktober aanstaande wordt de dc 60jaar oud, dan moet hij met pensioen. Maar ik hoop dat hij tijdig dispensatie aanvraagt en verkrijgt om door te mogen gaan, zodat ook hij in 2015 beoordeeld kan worden, want reeds voor zijn aantreden beweerden vele  ”boze tongen” dat die man slechts uit was op een goed pensioen. De tijd zal dus wel leren of dit zo is.

In november jl. schreef iemand in het gastenboek van deze site dat de wittebroodsweken van deze dc reeds voorbij zijn en hij ontwikkeling moet brengen. Ik ben het in principe met de schrijver eens. Maar de dc zegt ook plannen in ontwikkeling te hebben. En juist omdat hij systematische planning en uitvoering beoogt, zeg ik er voorlopig dan ook nog niets van. Beroepshalve weet ik dat het planproces veel actoren kent en veel tijd vergt. Ik zie bovendien enerzijds de tegenwerking die hij krijgt van sommige Coronianen die samenwerking met die man resoluut afwijzen; zuiver om politieke redenen. Maar anderzijds zal de tijd het ook wel leren of hij de benodigde steun vanuit Paramaribo zal krijgen om zijn doelen te verwezenlijken. Ik heb er na 2,5 jaar MC wel een hard hoofd over in!

Herwin Hooplot

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.