Door de Modder Naar Coronie G.J. Staal 1922

Het was niet meêgeloopen. Onze bedoeling was te voet naar Coronie te gaan, beginnende aan den linkeroever
van de Coppename, ergens nabij de monding, over de rits, die volgens gegevens van wijlen den Gouvernementslandsmeter, den bekenden onderzoeker der binnenlanden van Suriname, W. L. Loth, ongeveer evenwijdig aan de zeekust-lijn moest loopen.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.