Coronie Quo Vadis 2? Coronie waar gaat gij heen?

Coronie Quo Vadis 2? Coronie waar gaat gij heen?

Ai Baya, voor ik toekwam aan mijn deel 2, heeft de Grote Manitou himself, President D.D. Bouterse, deels al gezegd wat ik wilde zeggen. Hieronder in de satirische rubriek “Justitia Pietas Fides MMXX Pietas, uit dagblad  De West, d.d. 14-11-2012, is het deels als volgt verwoord (zie ook helemaal onderin andere note).

– Het orakel Abrahams, ‘tutti fruity’ in onderhemd. Het staatshoofd garandeert de verdere afbouw van de dijken in Coronie en Commewijne. Er is geen stagnatie, noodzakelijkerwijs aanwezig. Het geld lag en ligt op de Centrale Bank. Elke deviatie of afwijkende gedraging, dient eerstens aan het parlement te worden aangemeld, voorgesteld en in stemming gebracht. ‘Checks and balances’. Oh jee Oh Wee in zijn onderhemd. ‘Bosrokoman, so bun’. Aftreden? Niet in die beschavingscocon (…), fundamenteel doorgedrongen of nog elementair door te dringen. ‘Rhino skin…, so bun”-

Ai, dan gaan we verder met deze column…

De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) heeft het budgetrecht over de huishouding Suriname. Dit betekent dat het uitsluitend DNA is die – na een daartoe strekkend voorstel van de regering –  bepaalt voor welke doelen overheidsgeld beschikbaar wordt gesteld.  De bedragen, en de doelen waaraan het overheidsgeld moet worden besteed, staan dus alle op de door de regering voorgestelde en vervolgens door DNA  wel/niet vastgestelde begroting(swijziging). Dat was met de dijk van Coronie (in aanbouw)  uiteraard ook het geval.

Pas nadat DNA de begroting(swijziging) heeft vastgesteld, is de regering bevoegd gelden die op die  begroting zijn opgenomen, te besteden, en bovendien uitsluitend ten behoeve van de op die begroting opgenomen doeleinden en absoluut voor geen andere! Geld voor dijkbouw Coronie is en blijft  geld voor dijkbouw Coronie en voor niets anders. Onverwachte noodsituaties, zoals nationale rampen die nopen tot snel handelen vormen hierop een uitzondering. Maar deze hebben zich de afgelopen 2 jaar niet voorgedaan, zijn dus ook niet aan de orde.

Wanneer een minister/de regering, buiten de begroting om, het geld “zomaarzo” uitgeeft aan andere doelen dan waarvoor het geld voorkomt op de vastgestelde begroting, is volgens het recht  – in elke democratie overal ter wereld – sprake van: misbruik van een bevoegdheid voor een ander doel dan waarvoor  die bevoegdheid is gegeven. Dit behoort politiek en zo nodig strafrechtelijk te worden afgestraft!

Welnu, DNA gaf – door vaststelling van  de desbetreffende begrotingspost – de regering de bevoegdheid het geld op die begrotingspost  – uitsluitend –  te gebruiken voor de bouw van een dijk in Coronie en niet voor iets anders.  Abrahams en de regering maken dus misbruik van hun bestuursbevoegdheid indien zij daadwerkelijk het  voor de dijk van Coronie gereserveerde begrotingsgeld op eigen houtje onttrekken aan die begrotingspost en iets anders mee gaan doen. Ik zeg weer niet dat ze dat al hebben gedaan, maar wel dat in het geval dat…Zo’n ombuiging kan – enkel en alleen -, pas nadat DNA die ombuiging uitdrukkelijk heeft gefiatteerd.

De enige mogelijkheid voor Abrahams en de regering om legaal de dijkbouw in Coronie stop te zetten of te “temporiseren” (misleidend woord hoor) en vervolgens te kiezen voor een andere bestemming voor het geld is dus: teruggaan naar DNA en een wijziging van de desbetreffende begrotingspost  voor te stellen.

Maar dan heb ik het hierbij niet gehad over het feit dat vanuit de Europa ook geld is gefourneerd, specifiek voor de bouw van de dijk in Coronie en niet voor iets anders, zodat vanuit die hoek ook iets hierover te zeggen valt. Als je alle wijd uiteenlopende redenen hoort voor het temporiseren van de dijkbouw in Coronie, moet je lachen of ga je gewoon over je nek! In ieder geval is er geen eenduidig motief aanwezig.

Voorts stel ik vast dat de heer Paal eindelijk zijn mond opendeed in DNA, maar ach hier viel  toch geen eer aan te behalen? Gewoon een door de Grote Manitou, uit frivoliteit, toegestane verbale oprisping van Paal! Paal wist immers vooraf best wel dat zijn operette in DNA de Grote Manitou niet boos zou kunnen maken, aangezien Paal toen al wist wat de Grote Manitou zou antwoorden op zijn dramatische oproep: regering praat met uw volk: “ik garandeer de voortgang van het dijkbouwproces”, was het sussende, maar toch niet geruststellende antwoord  van de president. In zo’n situatie is het voor Paal uiteraard niet moeilijk te excelleren als papieren tijger of te scoren voor open doel, ja zelfs te fungeren als aangever van de Grote Manitou.

Wat dezer dagen ook is opgevallen is, dat niet alleen Coroniaanse NPS-ers, maar ook Palu/NDP-ers  zich blijven blindstaren op het landelijke partijbelang, ook wanneer Coronie dreigt te verzuipen hoor je vanuit die hoek slechts the sound of silence! Onlangs nog had ik een column gewijd aan dit fenomeen, waarbij een oude man op Novar, die op zijn erf tot zijn knieën in het zeewater stond werd opgevoerd. Toen een activist de oude man uitnodigde mee te protesteren tegen de verwaarlozing van Coronie, vroeg hij aan de activist: oh na NPS un wan kon broko dya no? Mi-No-deh!

Palu/NDP-ers blijken in dit opzicht niet anders te zijn: ze deden de afgelopen weken vanuit het welbegrepen eigen belang alsof er niets aan de hand was in Coronie. Het Coroniaans belang moest uit opportunisme wijken voor het partijbelang, zelf al stijgt het zeewater hun tot aan de lippen. De conclusie is:  het Coroniaans belang als absoluut herkenbare entiteit, leeft niet in het hart van de meeste Coronianen (ook die buiten Coronie). Hierdoor zijn deze mensen  ook onverschillig als het gaat om het “wel en wee” van het district. Opportunisme viert hoogtij. But: …………………….

“You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.“ (Abraham Lincoln)

Mr Herwin Hooplot

Note uit :  rubriek “Justitia Pietas Fides MMXX Pietas,  Dagblad De West 13/11/2012

“De Oh Jee Oh Wee – bewindvoerder laat door een lumineus verschijnsel –geplekt op dat departement– intussen weten, dat de dijken van Coronie die men met veel moeite in aanbouw bij MNO-Vervat kreeg, voorlopig niet zullen worden afgebouwd? Reden? Omdat de natuur haar plaats wil innemen, met: moko moko; parwa; mangrove…!   Of is het zo, dat de middelen welke Venetiaan III bij elkaar heeft weten te schrapen om de kilometers lange dijken van Commewijne/Coronie ter bescherming te plaatsen, gedevieerd zijn naar andere meer dubieuze “puti”. Het moet voor de lol “Weg naar Zee” heten, waar inderdaad een aantal NDP-ers grote lappen grond bezit? Maar de naïevelingen Tarnadi en Paal, hebben blijkbaar nog steeds niet in de gaten, dat bepaalde mensen maling hebben aan vastgelegde staatsstructuren en burgerstatuten.”

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.