ZANDAFGRAVING VERNIETIGEND VOOR CORONIE

ZANDAFGRAVING VERNIETIGEND VOOR CORONIE

 Een bericht van Harold Wolf en Gitana Monkau-Plak

Het district Coronie heeft sinds zijn ontstaan zijn bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Suriname.

Niet alleen met intellect, tuinbouw, de productie van kokosolie en honing, maar ook met zijn natuurlijke hulpbronnen; met name schelp, zand en hout, waarmee de infrastructuur van grote delen van Suriname tot ontwikkeling zijn gebracht.

Wat Coronie hieraan heeft overgehouden zijn vernietiging van de infrastructuur en een grote sociale, economische en maatschappelijke achterstand.

In de achter ons liggende dertien jaren hebben opeenvolgende districtscommissarissen passief meegewerkt aan de vernietiging van de infrastructuur van het Coppenamegebied, waarbij sommigen van hen profijt van hadden de andere kant op te kijken.

De afgelopen maanden was het afgraven van zand en /of schelpen een wildwest in ons district. Zandafgravingen werden door de overheid ongecontroleerd toegestaan, waarbij het recht van de grootste graafmachines golden. Geen controleurs aanwezig die moesten toezien aan welke criteria het afgraven zou moeten voldoen.

De huidige districtscommissaris Sijlbing is onlangs naar het Coppenamegebied geweest en heeft zelf mogen ervaren wat voor ravage of vernietiging ter plekke is aangericht door concessiehouders c.q. illegalen. Om ordening te brengen in de situatie, werden concessiehouders en verder ieder ander die te maken heeft met zand en/of schelp afgravingen in het gebied door de dc ontboden. De gesprekken hadden tot gevolg dat afgravingen werden geminimaliseerd gedurende ongeveer 2 weken.

Na deze periode maken wij echter mee, dat om het uur een aantal vrachtwagens, van elf tot zestien ton, tot de late avond zand vervoert richting Nickerie.

Bij navraag werd aangegeven dat een deel van deze zandwagens vanuit het district Saramacca zand transporteert. Echter, na onderzoek bleek dat deze zandwagens het zand wel degelijk transporteren vanuit het Coppenamegebied, met ter name ter hoogte van KM 98.

De inspectie van GMD heeft bij navraag aangegeven, dat de afgravingen in het Coppenamegebied zijn stopgezet om ordening te brengen.

Wat zien wij echter gebeuren? Vanuit het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, Directie,  is een nieuwe beschikking uitgegeven aan een concessiehouder om zand af te graven in het gebied tussen KM113 en KM116. Dit gebied kunnen wij beschouwen al s een nieuw afgraafgebied.

Bronnen vermelden dat de afgravingen plaatsvinden in een ander gebied dan op de beschikking is aangegeven.

Hieruit kunnen wij concluderen dat de overheid in gebreke is gebleven, om haar controleapparaat in te zetten, met het gevolg dat de capaciteit van transport illegaal wordt verhoogd.

Het is daarom van eminent belang dat de overheid de beschikking krijgt over luchtfoto’s van de ravage in het Coppenamegebied.

 

Het Assembleelid Anton Paal verklaarde onlangs  in een interview met het plaatselijke radiostation, dat hij noch de President van de Republiek Suriname deel heeft aan deze afgravingen. Hij zegt het erg te vinden dat het Coppenamegebied wordt vernietigd en pleit zelf voor stopzetting.

De bewoners van het Coppenamegebied hebben te kampen met een zeer slechte waterinfrastructuur waarbij hun achterland en tuinbouwgewassen het moeten ontgelden. Als ongecontroleerde zandafgravingen erbij komen, dan is dit gebied reddeloos. Bewoners van het Coppenamegebied voelen zich daarom ernstig geschaad in hun belangen. Zij hebben het gevoel  geen deel uit te maken van het district Coronie. Als deze situatie aanhoudt, zal Coronie in 2015 zijn politieke standpunt hierover kenbaar maken.

 

Het District Coronie maakt zich thans op voor Decentralisatie level 2,  dat heel binnenkort zal moeten ingaan. DC Sijlbing werkt hard aan het opzetten van de decentralisatiestructuren. Maar als onze inkomstenverhogende bronnen nu al worden leeggeroofd, vragen wij ons af hoe lang het proces zal duren om het District tot ontwikkeling te brengen.

Coronie heeft meerdere ontwikkelingsmogelijkheden om zelf in zijn financiële behoefte te voorzien, maar sommige zijn nog in hun kinderschoenen.

 

Tot slot  doen wij hierbij een dringend verzoek aan de Regering en de President van de Republiek Suriname om de geschetse situatie in het Coppenamegebied  te doen eindigen in het belang van land en volk in het bijzonder de Coroniaanse samenleving.

 

Harold Wolf

Gitana Monkau-Plak

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.