Door de Modder Naar Coronie G.J. Staal 1922

Het was niet meêgeloopen. Onze bedoeling was te voet naar Coronie te gaan, beginnende aan den linkeroever van de Coppename, ergens nabij de monding, over de rits, die volgens gegevens van wijlen den Gouvernementslandsmeter, den bekenden onderzoeker der binnenlanden van Suriname, W. L. Loth, ongeveer evenwijdig aan de zeekust-lijn moest … Verder Lezen…

Ontstaan en Ontwikkeling Van de ST JOZEFPOLDER ( Kronieken Coronie)

Met de komst van pater J. de Kort op 20 oktober 1914 in Coronie deed ook het patronaatswerk zijn intrede. Door pater Nederveen waren er destijds al enige aanzetten toe gegeven, in die zin dat hij een 8-tal grote jongens bijeengebracht had. Maar deze opzet slaagde niet. De leeftijd speelt … Verder Lezen…

Reisverslag dominee H Weiss 1915 Coronie

Bij vieren waren we te Totness. De gastvrije woning der familie Voland heeft terecht een goeden naam in onzen kring.. Hier in Totness heeft de zendingsfirma een filiaal gevestigd en Broeder Voland staat aan ’t hoofd daarvan; ook is Totness sedert tal van jaren een dochtergemeente van Salem, de moedergemeente … Verder Lezen…