Dc Winter gaat in op investeringen in Coronie

dc M. Winter van Coronie

Tekst overgenomen uit Starnieuws d.d. 16 okt. 2023

Coronie, het land van melk en honing, is een district met veel mogelijkheden. Helaas is daar de afgelopen jaren steeds minder van te merken. De schrijver G. Monkou beschrijft in zijn artikel de verschillende aspecten over ondernemerschap, ontwikkeling en investeringen in het kokosdistrict. Hij heeft geen ongelijk maar mist het belangrijkste aspect van het binnenhalen van investeerders en/of buitenlandse bedrijven die kunnen bijdragen aan het wederom tot bloei brengen van het district. 

In een werkbespreking op het Kabinet van de President met diverse stakeholders, waaronder het ministerie van LVV, landbouwboeren van ressort Welgelegen, adviseurs en de districtscommissaris is breedvoerig gesproken over het binnenhalen van investeerders. Hierbij heeft de president beloofd te zullen nagaan hoe het district weer tot ontwikkeling te brengen. Met het aantrekken van een buitenlands bedrijf als Pomeroon dat zich zal vestigen in Coronie en de kokossector weer opgang zal brengen, draagt de regering bij aan het creëren van meerdere ontwikkelingskansen voor de Coroniaan zelf. Er wordt met name werkgelegenheid gecreëerd en een investeringsklimaat. 

Eén van de uitgangspunten van de overheid is dat de werknemers binnen het bedrijf merendeel afkomstig moeten zijn uit de Coroniaanse gemeenschap. De schrijver bevestigt ook dat Coronie reeds lang niet meer het district van melk en honing is en dat het moeite heeft de kokossector in stand te houden. Met de komst van het bedrijf wordt een stukje structuur gebracht om dit te herstellen en om duidelijk te maken dat er ook voor de Coroniaan ondersteuning is van de overheid.

Een belangrijk aspect dat ook over het hoofd wordt gezien is dat het niet de regering of Surinaamse overheid is die de investering doet. Het bedrijf wordt gefaciliteerd en zal met zijn eigen kapitaal het geheel opzetten en tot uitvoer brengen. Immers dat is de gedachte van het aantrekken van investeerders. Zij komen met hun kapitaal, kennis en kunde en werken samen met de lokale gemeenschap aan de ontwikkeling. Kortom er komt werkgelegenheid voor de Coroniaan en ruimte voor incentives. 

Daarnaast zijn er ook meerdere kansen op het gebied van de export. Er is een wereldwijde vraag naar kokos en ook de Coroniaan die kokosproducten aanlevert, zal gebruik kunnen maken van die transportlijnen. Wat wij ook niet uit het oog moeten verliezen is de samenwerking die zal ontstaan tussen het bedrijf en de gemeenschap. Organisaties en scholen zullen dan de gelegenheid hebben om projecten in te dienen ter financiering. Met deze ontwikkeling komen er veel mogelijkheden. Ook de Coroniaan moet inspelen op de positieve dingen die zullen voortvloeien hieruit o.a. mogelijkheden voor transportbedrijven, verkoop van voeding, het verhuren van panden en kamers voor buitenlands personeel.

De schrijver geeft ook aan dat waar Pomeroon zich zal vestigen een historische plek is voor de Coronianen. Echter wordt deze plek al langer dan 100 jaren niet in cultuur gebracht. Met de vestiging wordt ook de historische plek in ontwikkeling gebracht en blijft dit niet alleen historisch, maar biedt ze ook een veel belovende toekomst voor de productiesector van niet alleen het district, maar voor geheel Suriname. Wat dus het vieren waard is en om trots op te zijn.

Dat er dus gesteld wordt dat er geen duurzame en oprechte pogingen zijn geweest, berust niet op waarheid. Onlangs heeft de president bij zijn laatste bezoek aan het district de lokale landbouwers ondersteund met een graafmachine, plantmateriaal en land. Ook het Cultureel Centrum Coronie en de hub zijn door inspanningen van de president en overige partners gerenoveerd. De hub beschikt nu over een ICT-ruimte om de computervaardigheden van de burgers in het gebied op te krikken en de schoolgaande jeugd tegemoet te komen, daar studeren zonder toegang tot technologie, haast onmogelijk is. Daarnaast is ook het sportveld van de Coronie Sportbond voorzien van verlichting en is hiermee bijgedragen aan een stukje ontwikkeling van het sportgebeuren in het district.

Ook de oplossingen die de president heeft aangekondigd zijn niet slechts één handeling of actie die is ondernomen om ontwikkeling te brengen. Alles wordt eromheen gebouwd om een klimaat van vooruitgang teweeg te brengen. Hierdoor zullen meerdere aspecten tegelijk worden opgelost. Een ontwikkelingsformule dus en geen eenvoudig optelsommetje. Zoals de president het heeft beloofd, is dit slechts het begin van de ontwikkeling die op gang komt. Wij moeten met z’n allen gaan nadenken hoe wij hiervan gebruik kunnen maken en welke rol wij zullen vervullen om bij te dragen aan die positieve ontwikkeling.

Maikel Winter

Districtscommissaris van Coronie

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.