Soso in guanaten dagu é rij bromfiets!

(Alleen in het leguanenseizoen mogen honden mee op de bromfiets)

Dit is een typisch Coroniaanse uitdrukking en slaat op het bijna 100 jaar oude verschijnsel dat politici uitsluitend in verkiezingstijd neerstrijken in Coronie, om Coroniaans stemvee te paaien met “kraaltjes en spiegeltjes” en loze beloften.

Na afloop van de verkiezingen blijven ze weg, of rijden zij in hun auto vanuit Paramaribo in sneltreinvaart door naar Nickerie. Deze volksverlakkerij gebeurt in alle districten, maar in zo’n klein district zonder noemenswaardige particuliere bedrijvigheid zijn de gevolgen ernstiger.

Het ongebreideld in overheidsdienst nemen van politiek gelieerden, als beloning voor betoonde loyaliteit, vormde en vormt nog steeds een ernstige belemmering voor het eigen initiatief en de zelfontplooiing onder Coronianen. Dit is dan ook een van de hoofdoorzaken dat het district in ontwikkeling achterblijft bij andere. Voor zover mij bekend heeft 80% van de Coronianen een baan bij de overheid of een ambtenarenpensioen.

De NDP weet dat Coronie vergrijst. Geen wonder dat deze partij zich, in naam van de president van de republiek,  richt op de ouden van dagen in het district. Die ouden van dagen kregen onlangs een personenbus van het kabinet van de president cadeau. Vijf jaar geleden ging Bouterse met zijn NDP-regering strijken met de eer Coronie een bejaardentehuis te hebben geschonken.  Maar de bouw van het tehuis was in werkelijkheid grotendeels gefinancierd door de Stichting Katholieke Noden (SKAN) gevestigd in Hilversum, Nederland. Doelstelling van deze stichting is: bijdragen geven aan projecten die de sociale cohesie in de samenleving stimuleren en versterken, ook in Suriname en op de Antillen.

Het zou te ver voeren om alle loze beloften en onafgemaakte projecten uit de afgelopen 10 jaar op te sommen. De lezer kan ze allemaal terugvinden in mijn columns van de afgelopen 10 jaren.

Men mag met een gerust hart stellen dat Coronie in de afgelopen 10 jaar geen stap vooruit is gegaan – in tegendeel – is het juist verder op achteruit gegaan. Wie iets anders beweert is een leugenaar of houdt zich van den domme vanuit het welbegrepen eigen belang. Schaamteloosheid viert hoogtij bij het verdedigen van de NDP!

In 2010 toen de toenmalige regeringspartijen NDP en PALU samen de scepter zwaaiden over Coronie, dacht ik dat als het nu niet zou lukken de ontwikkeling van Coronie van de grond te krijgen met Cosu-pikin Anton Paal, dit nooit meer zou lukken.  Uiteraard was ik in 2015, vijf jaar later, dan ook diep teleurgesteld in Anton Paal, omdat hij niets had gedaan voor de gemeenschap terwijl zijn partij in die periode meer dan ooit daartoe in staat was geweest.

In 2015 gingen 7 oppositiepartijen (VHP, NPS, SPA, PL, DA ’91, BEP, KTPI) het samenwerkingsverband V7 aan, om als een soort Hercules de NDP terug te dringen naar oppositiebanken. Nog voor de verkiezingsdag bestond V7 nog slechts uit 6 partijen, omdat de KTPI vroegtijdig er de brui aan had gegeven.  Ik voorspelde toen reeds dat V7 na de verkiezingen uiteen zou vallen omdat het gewoon een elkaar wantrouwend, separistisch zooitje ongeregeld was zonder gemeenschappelijke ideologie. Uitsluitend het groepsbelang was heilig. Het uiteenvallen gebeurde dan ook. Sterker nog: BEP trad toe tot de nieuwe NDP-regering.

Bij de verkiezingen van 25 mei aanstaande doen welgeteld zeven partijen mee in dit kleine Coronie: NDP, PALU, NPS, PRO, VHP, A-20, ABOP. Deze partijen zullen alle een eigen unieke reden hebben om uitgerekend hier mee te doen. Het enige dat ze gemeen hebben is, dat ze weten dat de kiesdeler hier laag is, waardoor je gemakkelijk verkozen kan worden. Ik kan mij niet voorstellen wat bijvoorbeeld de A-20 in Coronie te zoeken heeft.

Ik stel mezelf de volgende vraag: proberen de niet traditionele partijen die elders toch kansloos zijn hier soms met cadeautjes een lanceerplatform in de wacht te slepen; om vervolgens belangen in DNA te behartigen, die niets met het algemeen belang van Coronie van doen hebben?  Ik denk het wel! De PALU en de NDP deden de afgelopen 10 jaar niets anders dan dat!

Maar Coronie heeft juist een fulltime pleitbezorger nodig in DNA;  gewoon omdat geen enkel DNA-lid, behalve die Coronie vertegenwoordigen, het voor dit district zal opnemen in DNA: nog nooit vertoond!

Vroeger dacht ik dat het alleen in de NPS cultuur was dat je als DNA-vertegenwoordiger van Coronie gekandideerd/verkozen/betaald werd om vooral je bek te houden over Coronie als jouw partij in de regering zat. Inmiddels moet ik concluderen dat deze “bek-houden-cultuur” eigen is aan elke regeringspartij, of het nou PALU, NPS of NDP betreft: de Coroniaanse  volksvertegenwoordigers zijn gewoon monddood. Coronie heeft niets aan deze mensen. En als zo iemand een keertje een mening ventileert over de toestand in Coronie, heeft hij/zij eerst toestemming gevraagd aan betrokken minister.

Het is dus absoluut geen pré voor Coronie volksvertegenwoordigers te hebben die behoren tot de regeringspartijen. De NPS, NDP en PALU, hebben dat laten zien in de afgelopen 45 jaar. Dan kun je – indien beschikbaar – beter kiezen voor volksvertegenwoordigers die voldoende prestige hebben en mondig genoeg zijn om het belang van Coronie in DNA te vertegenwoordigen in de oppositiebanken.

Bovendien is het zo dat men in DNA in de regel een zeer lage dunk heeft van de vertegenwoordigers uit Coronie. Het zou daarom goed zijn dat de Coronianen deze keer goed nadenken en zich afvragen welke van de kandidaten hun belangen het best kunnen behartigen in DNA. Het gros van de kandidaten is niet in staat Coronie volwaardig te vertegenwoordigen in DNA, door gebrek aan opleiding en ervaring met bestuursprocessen.

Van al die nieuwe deelnemende partijen in Coronie is er slechts één die zich in meer dan één opzicht onderscheidt van de andere: De Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO). Deze partij is sedert oktober 2018 actief in Coronie.  Mevrouw Joan Nibte, advocate, die de lijst in Coronie aanvoert heeft zich in de afgelopen 2 jaar verdienstelijk gemaakt in de Coroniaanse gemeenschap middels communitywork. Ik ken haar persoonlijk niet, maar wel haar prestaties over de afgelopen 2 jaar voor de gemeenschap.

Ik zou daarom de Coronianen willen adviseren dit keer eens af te wijken van de platgetreden paden die nergens naartoe hebben geleid en hun stem op deze mevrouw uit brengen. We zullen dan zien of ook zij alleen in guanaten (het leguanenseizoen) een hond achterop haar bromfiets meeneemt. Wie mij partijdig vindt, wijs ik op de objectieve criteria die ik gebruikt heb om in alle redelijkheid tot mijn conclusie te komen.

Herwin Hooplot  

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.