Tweede traject grondpapieren Coronie afgerond

Bron: Waterkant net d.d. 16 februari 2020

Het deel van de gemeenschap van Coronie, dat in november 2019 haar bereidsverklaring voor een stuk perceel in ontvangst heeft genomen, is op vrijdag 14 februari in de gelegenheid gesteld om de stukken ter aanvaarding in het district in te dienen.

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft gemeend de gemeenschap van het cocosdistrict tegemoet te komen en doet de afhandeling van het tweede traject (de aanvaarding) in het district zelf. Hiermee wordt ook het landmeters project afgerond.

Coronie is het district geweest waar het landmetersproject als pilot in Suriname is uitgevoerd. Degenen die in aanmerking zijn gekomen reageren zeer positief over de handelingen en de werkwijze van het ministerie tot nu toe. “Je hoeft niet meer vroeg op te staan om naar de stad af te reizen en verblijf te zoeken”, zegt districtbewoonster Wijntuin. Ze bedankt het ministerie hartelijk voor de wijze waarop zij nu te werk gaat.

Volgens Aurellio Mac-Intosh beleidsadviseur op RGB, zal het ministerie in maart de beschikkingen uitreiken aan de belanghebbenden. Het gaat om 88 stukken die afgerond en uitgereikt zullen worden aan de Surinaamse bewoners.

 

 

 

 

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.