De toestand in Coronie december 2018

Politiek

Het jaar 2018 is bijna om! Wat bracht het aan positieve ontwikkelingen voor Coronie? Ik heb als gevolg van een drukker leven dit jaar Suriname niet bezocht, zoals ik jaarlijks pleeg te doen in oktober of november. Toch kan ik met een helicopterview niet zeggen dat zich daar echt memorabele zaken hebben voorgedaan, afgezien van de installatie van Joan Wielzen als lid van De Nationale Assemblee (DNA). Remi Tarnadi werd reeds tegen het einde van het jaar 2017 geïnstalleerd als nieuwe districtscommissaris (dc) van Coronie.  Wel is de verkiezingskoorts reeds uitgebroken en zien wij politieke partijen reeds stellingen betrekken. De meest opvallende partij die neerstreek in Coronie is de nieuwkomer: Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO).

Het Nationaal Informatie Instituut (NII) gaf onlangs cijfers vrij over de rijstproductie in Coronie. Het ziet er dus allemaal rooskleurig uit voor de rijstteelt in Coronie, althans als ik de cijfers mag geloven. Het NII heeft niet de status van een gezaghebbende objectieve informatiebron, maar gemakshalve wil ik de succesverhalen over de rijstteelt in Coronie wel geloven, zolang het tegendeel niet is bewezen. Als gezegd ben ik dit jaar niet naar Cosu geweest om te kijken en te luisteren. Hierdoor kan ik de cijfers ook niet naar hun juiste waarde schatten.

Toerismeontwikkeling

Van bestuurszijde zou de ontwikkeling van toerisme ter hand genomen worden. Dat gebeurt dan wellicht zonder veel ophef. Daarom zal ik maar afwachten om te zien hoe dit uiteindelijk vorm krijgt.  De Coroniezwamp en de zeekust kunnen daarbij een belangrijke rol vervullen.

Ik las in De Ware Tijd van 24 oktober 2018 dat De Coroniezwamp binnenkort wordt verheven tot beschermd gebied. Volgens het bericht zou het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer bezig zijn met de formaliteiten in orde te maken. Helaas weet ik niet of deze statustoekenning bij ministerieel-/regeringsbesluit zal plaatsvinden of bij formele wet door DNA. Wanneer de toekenning bij formele wet gebeurt, zal het niet kunnen gebeuren dat een minister uit een volgende regering stiekem en zonder bemoeienis van DNA een streep erdoorheen haalt, en het zwampgebied weer aan verkrachting ten prooi valt. Staatsolie heeft daar een tijdje booractiviteiten ontplooid.  Aan het einde van die activiteiten werd een flink aantal zakken overtollig cement verstrooid over het zwampgebied, terwijl de zakken cement aan burgers hadden kunnen worden afgestaan. Ik was in Coronie toen het gebeurde. Ik was er ook bij toen de toenmalige dc – op mijn aangeven – een medewerker van Staatsolie hierover aan de tand voelde. Publicatie op deze site van deze milieucriminaliteit, is mij toen niet in dank afgenomen. Het was toen nog verboden gebied voor burgers. Gelukkig is dat thans niet meer zo.

In het kader van toerismeontwikkeling zou men in ieder geval moeten beginnen het logeergebouw zijn oude glorie terug te geven als oudste, mooiste en gunstigst gelegen vakantieverblijf van Coronie. Dit gebouw dat – voor zover mij nog bekend – (nog steeds?) door militairen met een onduidelijke missie wordt bewoond, raakt steeds verder in verval. Onder ex-dc Sijlbing had het een upgrade ondergaan, waarna bijna alle sanitair door dieven werd gesloopt en meegenomen. Dit was het gevolg van het uitblijven van exploitatie. Ook de zeedijk biedt wel goede perspectieven. Ik ben wel benieuwd naar de huidige stand van zaken gericht op het scheppen van voorwaarden t.b.v. toerismeontwikkeling in deze omgeving. De huidige dc, Remi Tarnadi, had aangegeven daarmee bezig te zijn.

Kokoscultuur

Wellicht dat men het wereldschokkend vindt als ik zeg, dat wat mij betreft de kokosteelt voor 90% weg mag uit Coronie ten gunste van de rijstteelt en tuinbouw en daar mag blijven voortbestaan als herinnering aan een roemrijk verleden. Tot voor kort zag ik de kokoscultuur als erfgoed van Coronie, dat behouden moet blijven. Echter, in het afgelopen jaar ben ik tot de conclusie gekomen, dat wereldwijd de kokosteelt als middel van bestaan gedoemd is te verdwijnen.  En waarom is dat zo?

Steeds meer gerenommeerde wetenschappers ontraden het consumeren van kokosolie, omdat het voor 80% zou bestaan uit verzadigde vetten: slecht voor hart en bloedvaten. Sommige bronnen omschrijven kokosolie als puur vergif. Zie twee internetlinks hieronder. Er zijn ook tegengeluiden die de bevindingen flauwekul vinden. Er wordt daarbij gewezen op het feit dat in kokosvet ook laurinezuur voorkomt, dat veel voordelen heeft voor de mens. Elk mens heeft inderdaad naast onverzadigde ook verzadigde vetten nodig, maar als dit laatste overheerst, leidt dit tot een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed met als gevolg: hart- en vaatziekten.

Bij discussies hierover wordt door tegenstanders verwezen naar onze Coroniaanse voorouders die er geen last van hadden.  Men vergeet daarbij dat onze voorouders in een andere maatschappij leefden. Zij leidden onbewust een zeer actief leven, dat bestond uit veel bewegen (hard werken), wat een gunstige invloed had op het cholesterolgehalte in het bloed, evenals andere eetgewoonten van toen die ook een gunstige invloed hebben op het cholesterolgehalte, zoals veel vis, groente, manja’s enz.  Alles was toen met elkaar evenwicht, maar nu niet meer.

Tot slot

Het lijkt wel net alsof Coronie de jaren van hoop, achter zich heeft gelaten en teruggevallen is in de melancholie van berusting. Wellicht dat dit zich ook van mij meester heeft gemaakt en mij daarom de lust tot publiceren ontneemt.

Je kunt in het geweer komen tegen zaken die niet goed zijn voor de bevolking.  Maar Coronianen zijn zeer bevattelijk voor een verdeel-en-heers-politiek. Of ik ze dat kwalijk neem? Neen, maar hoop wel dat ze zich na wat zelfreflexie van die bevattelijkheid bewust worden, want pas daarna kunnen ze het over een andere boeg gooien.

Ik wens alle Coronianen waar ook ter wereld een fijne Kerst en een gelukkig Nieuwjaar toe!!!

https://www.gezondheidsnet.nl/cholesterol/5-vragen-over-kokosolie.

https://www.margriet.nl/fitengezond/gezondheid/harvard-professor-kokosolie-is-puur-vergif/

Herwin Hooplot december 2018

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.