CORONIEZWAMP VERHEVEN TOT BESCHERMD GEBIED

Tekst DWT 24-10-18 Beta Debidien

TOTNESS – De Coroniezwamp in het zuiden van het kokosdistrict wordt binnenkort verheven tot beschermd gebied. “Het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer is bezig de formaliteiten in orde te maken”, zegt districtscommissaris (dc) Remie Tarnadi. Hij vertelt dat president Desi Bouterse de mededeling enkele weken terug heeft gedaan. De plek wordt beschermd in die zin dat er geen concessies worden verstrekt in het zwampgebied.

Tarnadi zegt dat Coronianen wel de ruimte wordt geboden om andersoortige economische activiteiten te ontplooien zonder dat enige schade wordt toegebracht aan de natuur. Daarbij wordt onder meer gedacht aan zwampvisserij en de ontwikkeling van toerisme in het gebied. “Deze mededeling wordt met luide instemming ontvangen. Dit is iets waar we lang voor hebben gestreden”, juicht landbouwer Cecile Riedewald. Hij benadrukt dat de Coroniezwamp van fundamenteel belang is voor het district.

De zwamp is een natuurlijk zoetwaterreservoir met een oppervlakte van ongeveer 250.000 hectare. De aanvoer van zoetwater vanuit de zwamp in het zuiden voorkomt kustafslag en verzilting en helpt daardoor de landbouwgronden en woongemeenschappen in stand te houden. De Coroniezwamp is van eminent belang voor wetenschappelijk onderzoek en ook voor toerismeontwikkeling. De zwamp dient tevens als een spaarbekken voor zoetwater dat wordt gebruikt in de landbouwsector.

Momenteel is Coronie zich aan het ontwikkelen tot een daadwerkelijk landbouwdistrict. Een groot aantal jongeren maakt de keuze om landbouwondernemer te worden. De dc is een groot voorstander van die ontwikkeling. Van de ongeveer vierduizend hectare beschikbaar areaal voor de rijstsector wordt momenteel slechts vijfhonderd hectare benut. “We gaan samen met de jongeren het inzaaiareaal verder uitbreiden naar boven de duizend hectare en in de komende seizoenen naar meer”, zegt Riedewald.

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.