De zilte drinkwatervoorziening in Coronie

In het dagblad De Ware Tijd (DWT) van 22 februari jl las ik een artikel over de drinkwatervoorziening in Coronie. In dat artikel roept de districtscommissaris (dc) van Coronie, Aroenkoemar Ramdhanie, Coronianen op zuinig om te gaan met water, ofschoon er volgens hem voldoende water in de Coroniaanse bodem aanwezig is.

Zijn oproep staat in verband met het officiële gerucht in de krant, dat het drinkwaterproductiestation van de Dienst Watervoorziening (DWV) te Totness en het bijbehorende voorzieningsgebied door de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) zal worden overgenomen.

Ik spreek van een “officieel gerucht” omdat de ontwikkeling van Coronie één groot gerucht is.

De regering liegt en bedriegt de Coronianen waar ze bij staan. Wanneer over de ontwikkeling van Coronie een bericht door de overheid zelf wordt verspreid, maakt dit het bericht tot een officieel gerucht. Geen enkel officieel gerucht uit de afgelopen 6 jaar over de ontwikkeling van Coronie werd een feit.  Maar dit officiële gerucht over de watervoorziening wil ik wel geloven omdat er voor de overheid geld aan te verdienen valt, nu de tarieven voor water schrikbarend zijn gestegen. Coronianen maken jullie je borst dus nat.

De dc zegt niet te weten wanneer de overname door de SWM een feit zal zijn, maar juicht dit – naar eigen zeggen –   alvast toe. Hij is dus in juichstemming en juicht net zoals zijn voorgangers elk officieel gerucht toe. Dat is immers zijn taak en aan het einde van de maand gaat hij juichend naar een bank in Saramacca.

De dc vraagt de Coroniaanse gemeenschap om rekening te houden met de werkzaamheden en documenten zoals identiteitskaart en betalingsbewijzen aan NH voor wateraansluiting  klaar te leggen, evenals het bewijs dat reeds een waarborgsom is betaald. Dit allemaal in het belang van  een vlotte registratie, volgens de dc. Wellicht, beste lezer, begint u al nattigheid te voelen.

Volgens de dc in DWT hebben – op enkele zijwegen en een deel van de hoofdweg na – alle huishoudens in het district goed en gezond drinkwater. Maar meneer Ramdhanie, als dat werkelijk zo is, waarom zou de SWM het dan moeten overnemen en de arme Coronianen een commercieel tarief door de strot moeten duwen, zoals in Paramaribo is gebeurd met de stedelingen? Of is het zo dat de Coronianen nu echt-goed- en-gezond-gecertificeerd drinkwater zullen krijgen?

Wat verstaat de dc onder goed en gezond drinkwater?

Enkele jaren geleden was ik in Coronie op bezoek bij een goede vriend en hij zei tegen mij: “Herwin, kom ik wil je wat laten zien”. Hij had een zoutmeter bij zich waarmee hij het zoutgehalte van het water dat uit de kraan vloeide kon meten. Het was allemaal nieuw voor mij. Hij liet me toen ook een beschrijving zien waarin te lezen was wat een acceptabel zoutgehalte in voor menselijke consumptie bedoeld drinkwater is. Het zoutgehalte in het drinkwater van Coronie bleek schrikbarend hoog te zijn en overtrof zelfs de toelaatbare norm enorm. Het leidingwater daar is in feite dus niet geschikt voor menselijke consumptie. Ik hoop dat de Coronianen deze dure bui van de SWM al zien hangen en alvast beginnen te sparen voor de aanschaf van regenwatertonnen om de commercialisering van de waterlevering in Coronie het hoofd te bieden.

Tegenwoordig komt nog bij dat Coronie een vergrijsde samenleving heeft met mensen die zoutarm moeten eten. Tel bij deze oude mensen op de overige bewoners die last hebben van een (te) hoge bloeddruk, waardoor een zoutarm dieet ook voor hen een must is.  Wij weten allemaal dat de bodem in Coronie verzilt is vanwege de talloze overstromingen door zeewater. Met de komst van de dijk is dat wat minder geworden. Maar de zilte smaak vinden we zelfs terug in jonge kokosnoten, die juist hierdoor, ironisch genoeg, extra lekker smaken. Het water dat al decennia uit de grond gepompt wordt door DWV en de Coronianen ter consumptie wordt aangeboden is geen “goed en gezond” drinkwater, zoals de dc beweert. En voor datzelfde water zal straks wellicht een commerciële prijs worden gevraagd door de SWM. Uit actuele informatie begrijp ik dat hoe verder verwijderd van de bron waterafnemers wonen des te zilter de smaak van het water. Op sommige locaties is volgens mijn informant het kraanwater gewoonweg niet te zuipen, wellicht door infiltratie van verzilt grondwater in de leidingen.

Herwin Hooplot

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.