Ex dc’s geven Coronianen een slechte naam

Passage uit een  ingezonden stuk van een Coroniaan. Bron: Nr 29 Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname, 73ste jaargang 12 april 1921

Brieven uit Coronie. Coronie 8 April 1921. (……) En dan hopen we dat ons bestuur breken zal met de gewoonte om hier steeds Commissarissen heen te sturen, die of niets weten, of niets kunnen, en hier een paar jaren de boel in de war gooien, de Coronianen een slechte naam geven en dan, God betert het, nog met promotie vertrekken, voor ons de naam latende dat niemand goed is hier. En wie berekent de schade voor ons Coronianen van dezen toestand. Zoo we weten, heeft Coronie in 1920 uitgevoerd voor een bedrag van f350.800. Begrijp nu eens als de toestand van ons kanaal goed was, zoodat we zonder hinder konden uitvoeren, wat nu moet bederven, hoeveel hooger dat bedrag zou zijn. (……..). De volledige brief en andere vindt men in de rubriek Coroniaan op deze website zie…. Ex dc’s geven Coronianen een slechte naam
Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.