De Coroniaanse Volkspartij

Na lang wikken en wegen hebben wij besloten om, in het belang van Coronie, een politieke partij op te richten. Deze partij, de Coroniaanse Volkspartij (CVP), zal ervoor zorgen dat alle beloften, die worden gedaan ook daadwerkelijk worden nagekomen. Daarom willen wij ons alleen bezighouden met zaken die uitvoerbaar zijn.
In het bestuur van onze partij zitten vijf personen, die in Coronie geboren en getogen zijn en daarom weten wat het district nodig heeft. Deze dames en heren moesten allemaal een bewijs omtrent hun gedrag overleggen, omdat het belangrijk is om met integere mensen samen te werken, anders komt Coronie niet vooruit. Daarom hebben deze mensen ook moeten beloven geen steekpenningen aan te nemen en ook niet mee te werken aan de uitgifte van concessies voor schelpafgravingen of aan het verpatsen van domeingrond aan Niet-coronianen. Het zijn stuk voor stuk personen zonder strafblad en bovendien hebben ze veel levenservaring: twee zijn EBG-er, twee RK en één Moslim.
De CVP zal, als de twee zetels binnen zijn, samen met coalitiegenoten gelijk een begin maken met het realiseren van een aantal grote projecten voor het district. Hierover zijn reeds afspraken gemaakt. De zaken die we in de periode 1915-1920 willen afronden zijn de volgende:

  1. een tramverbinding tussen Coppename en Wageningen. Hierdoor wordt ook rekening gehouden met ons milieu;
  2. een diepzeehaven tussen Totness en Friendship. Dan kunnen we gemakkelijk, zonder tussenkomst van Paramaribo, onze landbouwproducten exporteren naar het buitenland. Grote cruiseschepen kunnen dan ook hier aanmeren;
  3. er komt een kokosaanplant van 6000 ha in het Coppenamegebied. Ook is gedacht aan een kokosverwerkingsfabriek;
  4. vanwege de drukte die bij dit alles wordt verwacht, zal er een viaduct tussen Totness en Friendship worden aangelegd. Als dat financieel niet haalbaar blijkt te zijn, komt er een rotonde;
  5. om de talrijke toeristen op een behoorlijke wijze op te vangen, zal er in Hamilton een vijfsterrenhotel met een capaciteit van 2000 bedden worden gebouwd;
  6. de lanceerbasis van Soembaredjo verhuist – voor de veiligheid van de inwoners – naar Novar.  In de toekomst kan worden gedacht aan geld voor een luchthaven;
    1. alle wegen in het district zullen worden verbreed en voorzien van verharde fiets- en voetpaden. Ook de straatverlichting krijgt de nodige aandacht;
    2. last but not least zullen wij alle huishoudens in Coronie die nog voorzien zijn van een privaat op het erf, voorzien van een toiletpot in huis, zelfs in het geval dat het huis een klein bouwvallig krot is. Dit doen wij  omdat wij jullie Coronianen vanaf 2015, vooral meer willen zien schijten dan tot nog toe het geval is geweest.

Dit en nog meer kunnen we bereiken, als er massaal op onze partij wordt gestemd.

De voorzitter: Socrates

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.