Het district Coronie in de ban van misleiding

Auteur: Harold Wolf

Op de T-kruising van de Jozef Schoenmanstraat en de Hendrik Feller, de straat lopende voor de OS Totness, is een verzakking aan weerszijden van laatst genoemde straat ontstaan.

foto w1

(Bron foto’s: Harold Wolf)

Evenwijdig aan de Jozef Schoenmanstraat loopt een trens onder de T-kruising door, die voorzien is van duikers. Dit technisch werk ontbreekt aan weerszijden, betonnen wanden om de weg te beschermen tegen afkalving met als gevolg verschuiving van straattegels en verzakkingen.

Deze situatie speelt zich reeds langer dan een jaar af. De straatbreedte tussen de twee verzakkingen is ongeveer een auto as breedte. Auto’s, bromfietsen en voetgangers, in het bijzonder de schooljeugd, maken allen gebruik van deze situatie. Er zijn geen verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen, terwijl de districtscommissaris op de hoogte is en ook er overheen rijdt met zijn dienstwagen.

foto w2

Wat wij Coronianen heel jammer vinden is, dat er beleidsvoornemens via het internet door het Burger Informatie Centrum naar buiten wordt gebracht, wetende dat vele Coronianen niet eens beschikken over internetfaciliteiten.

De agrarische sector is sterk verwaarloosd en de water infrastructuur, die zou moeten dienen om droge en natte gewassen te bevloeien, is structureel achteruit gegaan. In de regentijd lopen percelen onder water, waardoor gewassen worden vernietigd en in de  droge tijd is er wel water, maar niet toereikend voor de kostgronden, dus een enorme droogte.

De opgeschoonde kanalen voeren het water letterlijk naar zee zonder een doel. Overheidsgebouwen die operationeel zouden moeten zijn, zijn door onbekende omstandigheden gesloten.

Je vraagt je soms af, gelet ook op de vele besprekingen die worden gehouden om te komen tot ontwikkeling van het district, wie houdt wie voor de gek? Wij hebben niets aan persoonsverheerlijking op het internet, waarbij toerisme voor eigen belang meer aandacht krijgt. Ik ben niet tegen toerisme. Het is een lang proces, dat nog niet herkenbaar is voor Coronie. Het is reeds een aantal jaren, dat districtscommissarissen worden gemaakt door de politiek en niet gekwalificeerd zijn om het bestuurlijk werk te doen.

Je krijgt het gevoel van, ga naar Coronie en kijk wat je kan doen en dit remt de ontwikkeling. ‘Coronie on the move‘ waren de woorden van de president Desi Bouterse bij zijn bezoek aan het district en hij haalde een aantal ontwikkelingsprojecten aan. Coronianen keken elkaar verwonderd aan, omdat zij niet op de hoogte zijn van de aangehaalde projecten. Ik denk dat de president zich heel omstandig moest laten informeren en geen zand in de ogen laten strooien door de zo genoemde awarie domries. Wanneer ze voor hem staan zijn ze paars en als ze zich omkeren zijn ze van de roodgroene formatie.

De Stichting Agrarische Ontwikkeling Coronie is opgericht, geformaliseerd door de minister, maar de Coroniaanse samenleving is in deze niet gekend.

Tenslotte vraag ik mij af wanneer de daadwerkelijke ontwikkeling van Coronie na vier jaren, en een jaar voor de verkiezingen, tot stand komt. Wij zijn moe van verkiezings ontwikkelings stunten.

Getagd . Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.