UIT EEN OUD DAGBOEK: CORONIE (29 Sept. — 2 Oct. 1895)

Er was voor den Surinaamschen dienst der Koloniale Vaar­tuigen een schoener gebouwd in Curaçao. Toen deze op de reede van Paramaribo aangekomen, er met zijn scherpen boeg zoo rank uitzag, terwijl het fonkelnieuwe van zeil en tuigage, van verf en betimmering deden denken aan een goedonderhouder million­nairs-plezierjacht, vatte de Gouverneur het aanlokkelijk plan op het fraaie vaartuig in te wijden met een inspectiereis naar het, tusschen de mondingen der Saramacca- en Nickerie-rivieren aan de kust gelegen Coronie-district.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.