Coronie herstart

Deze rubriek werd onmiddellijk na het vertrek van dc Ramdien uit Coronie opgestart om nieuwe ontwikkelingen op de voet te volgen, omdat immers de heren parlementariërs van Coronie van oordeel waren dat pas na het vertrek van dc Ramdien de ontwikkeling van Coronie goed op gang zou komen. Welnu, de lezer mag aan de hand van onderstaande koppen zelf oordelen of nadien inderdaad ontwikkelingen gericht op vooruitgang op gang zijn gekomen, en zo ja welke. Ontwikkelingen die al door de vorige regering waren opgestart, zoals woningbouw, tellen hier niet mee! Kleinschalige ontwikkelingen die onder het motto “roeien met de riemen die je hebt”, door Coronianen zelf worden opgestart, zoals een leguanenboerderij, evenmin. Ook geprononceerde plannen zonder begin van uitvoering zijn hier helemaal niet aan de orde! Het meeste recente onderwerp is genummerd 1. Het oudste onderwerp staat helemaal onderin.

Redactie Coronie.eu

De ontwikkelingen in Coronie van 1 juli 2012:

LVV baggert 11 kilometer lozingen in Coronie

Starnieuws 16 Jul, 13:30

6af0d432820cf3afe1206860239da12aHet ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft de verantwoordelijkheid voor het uitbaggeren van 11 kilometer kanalen in Coronie op zich genomen. Onderdirecteur van het onderdirectoraat Landbouw, Suresh Algoe, bracht de vorige week een oriëntatiebezoek aan Coronie. Het opschonen is direct begonnen met een graafmachine die vanuit Paramaribo naar het district is vervoerd.

Hij heeft de stand van zaken opgenomen bij drie lozingen die opgeschoond worden en de dam te Burnside. Volgens Algoe is belangrijk dat de lozingen worden schoongemaakt, omdat wateroverlast een probleem is voor de agrarische sector in het district. Vooral de rijstsector komt hierdoor in gevaar. Na de opschoning zullen de sluizen beter moeten functioneren.

Structurele oplossing
LVV zegde ook het vervangen van sluisdeuren te Burnside toe. “Met een goede infrastructuur zijn rijstverbouwers gemotiveerd om hun werk voort te zetten, zijn de inkomsten van vissers verzekerd en kan door ontwatering vee gehouden worden,” zegt Algoe.

De onderdirecteur doet een beroep op de veehouders om geen koeien op de dammen en onderhoudsstroken te laten grazen. De dieren zorgen voor afvlakking van de dam en zijn er de oorzaak van dat deze om de zes maanden moet worden verhoogd. De veehouders zullen wederom hierover door het ministerie van LVV voorgelicht worden.

Resultaten veldbezoek Coronie zichtbaar

starnieuws11 Jul, 09:00

De eerste resultaten van het veldbezoek van districtscommissaris (dc) Harrold Sijlbing van Coronie zijn zichtbaar. Alle huishoudens van Burnside tot Ingikondre zijn voorzien van schoon en gezond drinkwater uit de kraan, dankzij de vernieuwing van het waterdistributienet door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.
Illegale zandafgraving langs de Oost-Westverbinding in Coronie.

Illegale zandafgraving langs de Oost-Westverbinding in Coronie.

Samen met de assembleeleden Anton Paal (Mega Combinatie/PALU) en Remie Tarnadi (Mega Combinatie/NDP) is ook een veldoriëntatie gedaan in het noordelijk gebied tussen paal 0 te Ingikondre en Hamilton. Sijlbing zegt aan Starnieuws dat de bewoners en landbouwers vaak te lijden hebben van binnendringend brak water. Er worden werkzaamheden uitgevoerd door Surzwam om de loosleidingen functioneel te maken voor de afvoer van ongewenst en overtollig water.

Ordening schelpafgravingen
Sijlbing heeft gisteren de vergunninghouders en schelpafgravers ontvangen voor een kennismaking en een onderhoud over het afgraven van schelpzand in het Coppenamegebied. Er is aangegeven dat illegale schelpafgravingen niet zullen worden getolereerd en de sterke arm zal worden ingezet om personen die zich toch hiermee bezig houden op te sporen en aan te pakken.

Het ligt niet in de bedoeling om districtsbewoners actief in deze sector brodeloos te maken, maar een ordening die gestoeld is op onderzoek naar de effecten van schelpafgravingen op het milieu in het Coppenamegebied, ligt in het vooruitzicht. De dc hield de exploitanten voor dat een tijdelijke stopzetting tot de mogelijkheden behoort. Dit hangt mede af van het resultaat van het NIMOS-onderzoek dat verzocht is door de districtsleiding.

De Tata Colinschool heeft een nieuwe grasmaaimachine ontvangen. De schenking werd gedaan door assembleelid Paal. De school had reeds geruime tijd aangegeven grote behoefte te hebben aan onderhoudsgereedschap voor het schoolerf.

Nieuwe dc Coronie vanaf 2 juli formeel in charge

DB Suriname 07-06- 2012

Nli_formeel_in_charge1De nieuwe districtscommissaris van Coronie, Harold Sijlbing, begint op 2 juli formeel met zijn werkzaamheden op het commissariaat. Dit deelt assembleelid Remie Tarnadi van het kokosdistrict Dagblad Suriname mee. Sijlbing wordt momenteel ingewerkt door Roline Samsoedien, deken van de districtscommissarissen, en loopt stage op zowel het commissariaat van Paramaribo als Coronie. Er wordt veel van Sijlbing verwacht. De bevolking van  Coronie wacht zijn komst af en geeft hem het voordeel van de twijfel, zegt Tarnadi.  Sijlbing, die voorgedragen is door coalitiepartner Palu, vervangt ex-districtscommissaris Harriet Ramdien. Deze zou in ongenade zijn gevallen bij de twee parlementariërs van Coronie, Tarnadi en Anton Paal.

De volksvertegenwoordigers staken hun ontevredenheid over het functioneren van Ramdien niet onder stoelen of banken. Tarnadi rekent af met de gedachte dat er nog maar bitter weinig gedaan is voor zijn district. Recentelijk is het drinkwaterleidingnet uitgebreid en is de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) momenteel bezig met het plaatsen van buizen om het ressort Ingikondre volledig te voorzien. Ook het asfalteringsproject moet genoemd worden, zegt Tarnadi. Een groot deel van de binnenwegen is reeds verhard. De creatie van duurzame banen is een van de zaken die beloofd is en nog gerealiseerd moet worden. De parlementariër hoopt met de komst van Sijlbing dat die ontwikkeling versneld  kan worden gebracht met de ondersteuning van het centraal gezag.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald: Ramdien exit!  Everybody needs a second chance, zo ook de volksvertegenwoordigers Paal en Tarnadie!

Harriette Ramdien is als ex-dc van Coronie historie geworden sinds Hemelvaartsdag 2012. In onderstaand krantenbericht wekken de beide volksvertegenwoordigers van Coronie de indruk dat met het vertrek van Ramdien een nieuwe episode aanbreekt voor Coronie gericht op het brengen van ontwikkeling voor het district en het inlossen van verkiezingsbeloften.

Aangezien wij van Coronie.eu ook niet willen blijven steken in het negativisme van de afgelopen periode, starten wij deze nieuwe rubriek. Van hieruit zullen we de ontwikkelingen in Coronie blijven volgen tot aan de eerstvolgende verkiezingen om op dat tijdstip te oordelen of met het vertrek van Ramdien de belemmeringen om Coronie tot ontwikkeling te brengen daadwerkelijk zijn opgeheven en Coronie vooruitgang heeft geboekt. Het driemanschap Paal, Tarnadie, Sijbling zullen wij keihard kritisch, maar toch fair en opbouwend volgen. De “fiolen van toorn” zullen daarom als het zwaard van Damocles boven de hoofden van het driemanschap blijven hangen en zo nodig op hen nederdalen. Maar als ze lof verdienen zullen ze die ook krijgen.

Coronie .eu maakt daarom ook een herstart en begint daarom in het belang van Coronie met een positieve houding t.o.v. van het driemanschap onder het motto: “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” en “everybody needs a second chance”. Dit geldt uiteraard voor de twee volksvertegenwoordigers en (nog) niet voor de dc in spee, Harold Sijlbing, die immers nog een onbeschreven blad is.

Redactie Coronie.eu

Paal en Tarnadi willen ontwikkeling in Coronie

e7cae02a2e8e85a6398c9d22495f0ea7Beide parlementariërs van Coronie, Anton Paal en Remi Tarnadi, willen dat het district eindelijk tot ontwikkeling gebracht wordt. Voor de verkiezing zijn er beloftes gedaan aan de Coronianen en … Lees meer »

Comments are closed.